Praktijkvraag

Laatste update: 8 oktober 2021

Door:


Onze gemeente wil zich actiever gaan inzetten voor aanpassing aan klimaatverandering. In het kader hiervan willen wij een klimaatadaptatiestrategie ontwikkelen. Op de website van de Europese Commissie hebben wij informatie gelezen over de ‘Urban Adaptation Support Tool’. Wat houdt deze tool in en kan onze gemeente bij het uitwerken van onze klimaatadaptatiestrategie ook gebruik maken van de ‘Urban Adaptation Support Tool’?
Antwoord in het kort

Ja, de gemeente kan gebruik maken van de ‘Urban Adaptation Support Tool’. Deze tool is bedoeld om decentrale overheden te helpen bij het ontwikkelen van klimaatadaptatiestrategieën. De tool bevat praktische handvatten en kennis die decentrale overheden inzake klimaatadaptatie kunnen gebruiken. Aan de hand van een stapsgewijze benadering worden decentrale overheden door deze tool ondersteund en begeleid in kwesties die aan de orde komen tijdens het plannen en implementeren van klimaatadaptatiestrategieën. Ook bevat de tool een uitgebreide database met daarin literatuur en andere informatiebronnen over elke fase van de tool.

Klimaatadaptatie

De EU heeft voor zowel het tegengaan van klimaatverandering als aanpassing aan klimaatveranderingen (klimaatadaptatie) beleidsstukken opgesteld. Klimaatverandering moet zoveel mogelijk verminderd worden, maar de lidstaten van de EU moeten ook klimaatbestendig gemaakt worden en zich aan kunnen passen aan bepaalde veranderingen in het klimaat, zoals aan de stijging van de zeespiegel. Voorbeelden van maatregelen voor klimaatadaptatie zijn het ophogen van dijken, het aanpassen van waterreserves en het aanpassen van bouwvoorschriften. Taken waar decentrale overheden mee gemoeid zijn.

EU-Strategie: rol voor gemeenten

In 2021 heeft de Commissie een nieuwe klimaatadaptatiestrategie gelanceerd die ingaat op de aanpassing van de EU aan de klimaatverandering. In deze strategie wordt het lokale niveau genoemd als het fundament voor aanpassing aan de klimaatverandering. Versterken van de lokale veerkracht is daarom een prioriteit. Hiertoe wil de Commissie onder andere het Burgemeestersconvenant versterken, dat decentrale overheden zal bijstaan op het gebied klimaatadaptatie.

Urban Adaptation Support Tool

Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie heeft in samenwerking met het Europese Milieuagentschap de ‘Urban Adaptation Support Tool’ ontwikkeld. De tool is bedoeld ter ondersteuning van klimaatadaptatiemaatregelen op nationaal niveau. Deze tool biedt kennis en een praktische handleiding aan decentrale overheden over maatregelen ten behoeve van de aanpassing aan klimaatverandering. De tool bestaat uit een stap-voor-stap handleiding die besluitvormers binnen een gemeente die zich bezighouden met klimaatverandering kan ondersteunen.

6 stappen

De tool beschrijft de belangrijke kwesties om te overwegen bij de planning en uitvoering van een aanpassingsstrategie en biedt toegang tot relevante informatie, tools, middelen en begeleiding. De tool bestaat uit 6 stappen. Elke stap bevat een algemene inleiding en een aantal vragen die de gebruikers helpen met:

  1. het beginnen met een klimaatadaptatiestrategie;
  2. het verkennen van risico’s en kwetsbaarheden voor het huidige en het toekomstige klimaat;
  3. identificeren van aanpassingsopties;
  4. beoordelen en selecteren van aanpassingsopties;
  5. Het ontwikkelen en implementeren van een strategie of actieplan met betrekking tot de aanpassing aan de klimaatverandering;
  6. Evaluatie en monitoring van de resultaten.

Hoe werkt het?

Stap 0 bevat algemene informatie over de tool en hoe deze gebruikt kan worden. Elke volgende stap begint met een korte algemene inleiding van de betreffende fase in het Urban Adaptation proces. Ook bevat elke stap een aantal vragen dat moet worden beantwoord in een klimaatadaptatieplanning- en implementatieproces. De tool biedt een antwoord op deze vragen. Verder bevat elk antwoord een lijst met links naar relevante kennisbronnen en tools voor meer diepgang in het onderwerp.

Door:

Merit van Veen, Europa decentraal

Meer informatie:

Klimaatadaptatie, Europa decentraal
Urban Adaptation Support Tool, Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie