Praktijkvraag

Laatste update: 8 september 2022

Door:


Wij zijn bezig met de screening van de gemeentelijke verordeningen in het kader van de Dienstenrichtlijn. In een notitie van de minister van Economische Zaken van 2 september 2005 wordt gesteld dat het ophalen van huishoudelijk afval een dienst van algemeen belang (DAB) is, en zodoende is vrijgesteld van art. 2 lid 2a Dienstenrichtlijn.

Op de website van Europa decentraal wordt echter beheer en verwerking van afval genoemd als voorbeeld van een DAEB. Welke informatie is nu leidend? Of wordt de inzameling van afval gezien als een losse dienstactiviteit naast beheer en verwerking van afvalstoffen?

Versie juni 2008

Antwoord

Ja, de inzameling van afval moet gezien worden als een losse dienstenactiviteit naast beheer en verwerking van afvalstoffen.

Pure economische activiteiten

In de betreffende notitie is opgenomen dat binnen de sector afvalverwerking zowel DAB-activiteiten, als Diensten van Algemeen Economisch Belang-activiteiten (DAEB) als pure economische activiteiten voorkomen. Het ophalen van huishoudelijk afval betreft een DAB (dit is immers in art. 10.21 Wet milieubeheer opgelegd als taak van de gemeente). Inzameling van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen moet worden gezien als DAEB, terwijl het ophalen van papier ter vernietiging of recycling een pure economische activiteit is.

Zowel de notitie van de minister van EZ uit 2005 als de informatie op de website van Europa decentraal is dus bruikbaar; het betreft verschillende activiteiten.

Specifieke afvaldienst

Voor de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn moet dus goed onderscheiden worden welke specifieke afvaldienst door uw gemeentelijke verordening wordt gereguleerd. Het verschil in toepassingsbereik van de Dienstenrichtlijn op DAB of DAEB wordt nader toegelicht in rechtsoverweging 17 Dienstenrichtlijn.

Meer informatie:

Diensten van Algemeen Belang

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG