×

Praktijkvragen

Praktijkvraag - 22 april 2024

Moeten onze websites een hulpmiddel voor gebruikersfeedback opnemen?

Onze provincie is druk in de weer met het implementeren van de Single Digital Gateway-Verordening (de SDG-verordening) en de uitvoeringsverordeningen die daarop zijn gebaseerd. Uit deze regelgeving volgt de verplichting om gebruikers de mogelijkheid te geven om feedback te geven op webpagina’s die in de digitale toegangspoort worden opgenomen. Moeten onze websites hier ook aan voldoen of is het mogelijk om door te verwijzen naar een webpagina van het Rijk?

Praktijkvraag - 17 juli 2023

Zijn er EU fondsen en subsidies beschikbaar voor digitalisering?

Onze overheid wil meer inzetten op digitalisering. We vragen ons af waar er kansen liggen voor financiering via Europese fondsen en subsidies? Op welke fondsen en subsidies kunnen wij een beroep doen als het gaat om digitalisering?

Praktijkvraag - 20 maart 2023

Wat betekent de NIS2-richtlijn voor onze decentrale overheid?

Onze decentrale overheid heeft goede cybersecurity hoog in het vaandel staan en wil het interne beleid actueel houden. De verplichtingen uit de oorspronkelijke NIS-richtlijn golden niet voor ons, maar met de nieuwe NIS2-richtlijn worden de regels voor digitale overheidsdiensten aangescherpt. Wat betekent dit voor ons en wat is het verschil met de eerste NIS-richtlijn?

Praktijkvraag - 15 december 2022

Welke verplichtingen gelden er voor decentrale overheden volgens de Single Digital Gateway?

De Single Digital Gateway moet stimuleren dat alle burgers en bedrijven binnen de Europese Unie eenvoudig toegang kunnen krijgen tot overheidsdiensten van alle EU-lidstaten. We zijn druk bezig met het voldoen aan de verplichtingen van de SDG maar het is aardig veelomvattend. Wat geldt er nu allemaal voor ons als decentrale overheid?

Praktijkvraag - 15 december 2022

Is de nieuwe EU Richtlijn gegevensbescherming politionele en justitiële samenwerking al in werking getreden?

In het kader van onze regierol in het lokale integrale veiligheidsbeleid onderzoekt de gemeente de ontwikkelingen op het terrein van bescherming van persoonsgegevens. Wij inventariseren welke regelgeving inzake privacy en informatiebeveiliging van toepassing is op samenwerking tussen politie en justitie. Wij begrepen dat parallel aan de Verordening gegevensbescherming Europa ook een nieuwe Richtlijn voor politie en justitie opstelt. Is deze Richtlijn al in werking getreden?

Praktijkvraag - 14 december 2022

Slimme energiemeters: welke Europese regels zijn van toepassing?

Steeds meer woningen in onze gemeente krijgen slimme energiemeters. Hierdoor kan efficiënter met energie omgegaan worden. Kent het Europese recht ook voorschriften over slimme energiemeters waar de gemeente rekening mee dient te houden? Hoe zit het met de  bescherming van gegevens van burgers uit onze gemeente? Bijvoorbeeld wanneer de gemeente de data die deze slimme meters creëren zou willen gebruiken  om te sturen op efficiënter met energie om gaan?

Praktijkvraag - 14 december 2022

Moet onze openbare instantie eHerkenning aanbieden op grond van de eIDAS-verordening?

Onze openbare instantie maakt op dit moment gebruik van een eigen inlogsysteem; wij bieden dus nog geen eHerkenning aan. Het is bij ons wel bekend dat het aanbieden van eHerkenning met ingang van de inwerkingtreding van de Wet digitale overheid verplicht wordt voor belanghebbenden zoals wij. Onze vraag is of de eIDAS-verordening nu voor openbare instanties een verplichting schept om eHerkenning aan te bieden aan bedrijven. Met andere woorden: moet onze instantie op dit moment op grond van de eIDAS-verordening al eHerkenning aanbieden of kunnen wij voorafgaand aan de invoering van de Wet digitale overheid nog volstaan met een eigen inlogmethode?

Praktijkvraag - 13 december 2022

Wat is de verhouding tussen maatregel informatiebeveiliging en mogelijkheid monitoren internetverkeer medewerker?

Als gemeente verwerken wij grote hoeveelheden data, waaronder persoonsgegevens. Met het oog op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), wil de gemeente zorgen voor een betere bescherming van deze gegevens. De gemeente is van plan om onder meer een nieuwe firewall te installeren. Dit zal resulteren in de betere bescherming van de persoonsgegevens die wij, als gemeente, verwerken. Echter, zal het installeren van de firewall ook mogelijkheid bieden tot het inzien van het internetverkeer van onze medewerkers. Biedt de Europese wet- en regelgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens hiervoor een oplossing?

Praktijkvraag - 13 december 2022

Vallen culturele instellingen onder de EU-richtlijn en de Wet hergebruik overheidsinformatie?

Onze gemeente streeft ernaar om data zoveel mogelijk beschikbaar voor hergebruik te maken voor burgers, bedrijven en onderzoeksinstellingen. De gemeente werkt hiertoe samen met het lokale museum en het gemeentelijk archief, die over veel informatie beschikken. Vallen de data van culturele instellingen ook onder de Europese Richtlijn en Wet hergebruik overheidsinformatie?