Nieuws

Publicatie: 28 september 2020

Door: en


In de Miljoenennota van afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet plannen gepresenteerd voor het digitaliseren van de overheid. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen ook digitaal gebruik kunnen maken van dienstverlening van overheidsinstanties. Op basis van de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn moeten vanaf 23 september 2020 alle overheidswebsites voldoen aan bepaalde toegankelijkheidseisen.

Digitale inclusie

Digitale dienstverlening is in coronatijd onmisbaar in de samenleving. Het kabinet neemt daarom maatregelen om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen digitaal kunnen meedoen:

  • Beschikbaar stellen van digitale apparaten aan iedereen die deze nodig heeft als onderdeel van de actie #allemaaldigitaal.
  • Bevorderen van omgang met tablets, laptops en mobiele telefoons. Dit kan door het volgen van cursussen of door contact op te nemen met de Digi-Hulplijn.
  • Een passende oplossing invoeren voor mensen die hulp nodig hebben bij digitaal zakendoen met de overheid.
  • Onduidelijke brieven en teksten van de overheid duidelijker en begrijpelijker maken.
  • Gemeenten extra hulp bieden bij het toegankelijker en leesbaarder maken van brieven en websites. Hiervoor wordt in 2021 een ‘Direct Duidelijk Doen-regeling’ ingevoerd.

Wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid

Vanaf 23 september 2020 moeten de websites van (decentrale) overheden aan digitale toegankelijkheidseisen voldoen. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn die in Nederland is omgezet in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dit besluit vereist dat websites van overheden moeten voldoen aan de toegankelijkheidsnormen WCAG 2.1 (Niveau A en AA). Logius, de dienst Digitale Overheid, heeft op zijn website een eenvoudige uitleg opgenomen van deze technische normen. Logius legt bijvoorbeeld uit dat niet iedereen een muis gebruikt. Gebruikers moeten formulieren daarom ook alleen met het toetsenbord kunnen invullen.
Daarnaast zijn de overheden verplicht een toegankelijkheidsverklaring op hun website te publiceren. Daarin staat welke maatregelen de overheid neemt om de website toegankelijk te maken en te houden. Het opstellen van zo’n verklaring kan met behulp van de invulassistent van Logius.
Vanaf 23 juni 2021 gaan deze verplichtingen ook gelden voor mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Niet-naleving

Wanneer websites en mobiele applicaties niet op tijd toegankelijk zijn, moet dit in de toegankelijkheidsverklaring worden toegelicht. De decentrale overheid moet beschrijven welke maatregelen worden genomen om zo snel mogelijk aan de eisen te voldoen. Een handhavings- en toezichtregime wordt uitgewerkt in de Wet digitale overheid die momenteel bij de Eerste Kamer ligt. Totdat deze wet van kracht is geldt er enkel een bestuurlijk risico voor verantwoordelijke bestuurders. Ook kan niet-nakoming van de verplichtingen leiden tot negatieve pers of reacties van belangengroepen.

Door

Monika Beck en Juliëtte Fredriksz, Kenniscentrum Europa Decentraal

Meer informatie

Toegankelijkheid, Kenniscentrum Europa Decentraal
E-overheid, Kenniscentrum Europa Decentraal
Praktijkvraag: Hoe zorgen we ervoor dat onze overheidswebsite voldoet aan de Europese toegankelijkheidsrichtlijn? Kenniscentrum Europa Decentraal
Toegankelijkheid, Rijksoverheid
DigiToegankelijk, Logius (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
Handreiking Digitale Toegankelijkheid, Logius (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)