Nieuws

Publicatie: 11 juni 2019

Door:


Op 5 juni jl. werd het eerste exemplaar van de brochure ‘de rol van de Nederlandse provincies in een duurzaam klimaatneutraal Europa’ door de Noord-Hollandse Gedeputeerde Jack van der Hoek namens de 12 provincies overhandigd aan Ronald van Roeden, plaatsvervangend Permanent-Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU, Hagar Ligtvoet afdelingshoofd coördinatie Milieuraad, Circulaire Economie, Water en Pierre Schellekens, Kabinetschef van Eurocommissaris Cañete voor klimaatactie & energie.

In deze uitgave presenteren de twaalf provincies hun gezamenlijke reactie op de lange termijnvisie van de Europese Commissie voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Met best practices uit de 12 provincies wordt getoond hoe CO2-uitstoot kan worden teruggedrongen én een duurzaam Europa kan worden gerealiseerd.
Gedeputeerde Van der Hoek gaf in de gesprekken een toelichting op de visie van de Nederlandse provincies op de Europese klimaatopgave. Om tot CO2 -reductie in 2050 te komen ervaren de provincies wel een aantal belemmeringen, zo is er meer steun nodig voor start-ups in de pilotfase en moet voorzien worden in Europese financiële instrumenten als risicodragend financieren en revolverende fondsen om duurzaam innoveren en circulaire innovaties ook daadwerkelijk op de markt te brengen, aldus de gedeputeerde.
Pierre Schellekens gaf aan dat de Commissie de verdere dialoog met regio’s wil aangaan en nam met grote belangstelling kennis van de brochure en de 12 regionale voorbeeldprojecten. De brochure komt op een goed moment, aldus kabinetschef Schellekens aangezien de Europese Commissie op zoek is naar best practices en voorbeeldprojecten voor het later dit jaar te lanceren Europees Innovatiefonds met een budget tussen de 10-15 miljard euro.
Tijdens het gesprek met Hagar Ligtvoet en Ronald van Roeden (Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU) werd duidelijk dat de aanbevelingen uit de brochure goed aansluiten op de meest actuele Europese uitdagingen inzake CO2 -reductie met uitzondering van ruimtelijke ordening dat geen Commissiebevoegdheid is. Zo werd geconstateerd dat barrières bij het tot stand brengen van slimme, grensoverschrijdende energienetwerken en het gebrek aan geharmoniseerde wetgeving op Europees niveau nog steeds niet goed zijn ondervangen. Provincies pleiten daarom voor een Europees meldpunt voor barrières bij het inrichten van grensoverschrijdende energienetwerken, aldus gedeputeerde Van der Hoek.
Met de Energieraad op 25 juni, de VN Klimaattop 23 september en de nieuwe Europese Commissie per 1 november in het vooruitzicht, was het een uitstekend moment om de positie van de Nederlandse provincies verder onder de aandacht te brengen bij de Europese instellingen.

Door:

Alexander van den Bosch & Karlijn van Bree, Huis van de Nederlandse Provincies