Nieuws

Publicatie: 6 april 2020

Door:


Op woensdag 1 april 2020 is het Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) van de Europese Unie in werking gegaan. Met dit initiatief wordt € 37 miljard ingezet om lidstaten te steunen met het opvangen van de impact van het coronavirus. Het Europees cohesiebeleid is normaal gesproken gericht op het verkleinen van de verschillen in ontwikkelingsniveaus tussen de Europese regio’s. Van de toegewezen € 37 miljard zal ongeveer € 13 miljoen ten goede komen van Nederland, zo blijkt uit de bijgevoegde brief van Eurocommissaris Ferreira aan Nederland.

Coronavirus Response Investment Initiative

Het bedrag van € 37 miljard zal voor € 8 miljard bestaan uit niet-toegewezen geld uit het cohesiebeleid en voor € 29 miljard aan cofinanciering vanuit het EU-budget. Het initiatief van de Commissie om lidstaten te ondersteunen met ‘overgebleven’ cohesiegeld werd al halverwege maart opgesteld. De Raad heeft hier op 30 maart mee ingestemd en het is dus per 1 april beschikbaar voor lidstaten. De Commissie wil met dit initiatief snel inspelen op drie prioriteiten in het gevecht tegen het coronavirus:

  1. Uitgaven op het gebied van gezondheidszorg;
  2. Werktijdverkortingsregelingen; en
  3. Ondersteuning voor het mkb.

De Commissie heeft bekend gemaakt dat alle corona-gerelateerde uitgaven in aanmerking komen voor financiering vanuit het cohesiebeleid. Daarnaast maakt de Commissie het makkelijker om te schuiven met geld binnen een programma, naar andere prioriteiten. Op die manier wordt het geld uitgegeven waar dit het meeste nodig is. Dit zal voor Nederland met name relevant zijn binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO). Hoe de verdeling van EFRO-geld in Nederland is geregeld, vindt u hier.

CRII plus

Op 2 april heeft de Commissie een uitbreiding voorgesteld van het CRII onder de noemer CRII+. Hierin wordt onder andere voorgesteld om het ‘overgebleven’ geld van alle structuurfondsen in te zetten voor de corona-impact. Daarnaast wil de Commissie het onder andere mogelijk maken om geld te verschuiven tussen fondsen en regio’s.
Houd de corona-actualiteitenpagina van Europa decentraal in de gaten. Zodra het CRII+ is aangenomen, zal hier meer informatie over verschijnen. Meer algemene informatie over CRII en CRII+ kunt u vinden bij deze FAQ van de Europese Commissie.

Nederland en het CRII

Eurocommissaris Ferreira heeft aan alle lidstaten een brief geschreven waarin ze uiteenzet wat het CRII betekent. Uit de brief voor Nederland blijkt dat er € 13 miljoen ten goede komt van Nederland. De fondsen kunnen worden ingezet voor de hierboven genoemde prioriteiten. De Commissie heeft een taskforce opgezet die vragen beantwoordt en specifieke maatregelen uitwerkt.

Europees Solidariteitsfonds

Naast het hierboven genoemde initiatief heeft de Commissie ook de voorwaarden voor het Europese Solidariteitsfonds (ESF) uitgebreid. Dit fonds kan nu ook worden ingezet voor ondersteuning voor een publieke gezondheidscrisis, zoals die van het coronavirus. Ondersteuning moet worden aangevraagd door een lidstaat en kan alleen worden aangevraagd wanneer er meer dan € 1,5 miljard of 0,3 % van het BNP is besteed aan noodmaatregelen. De voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen, kunt u hier vinden.

Bron

Coronavirus Response Investment Initiative, Europese Commissie
Aanpassing en uitbreiding ESF, Europese Commissie
Meer informatie:
Nederlandse brief CRII, Europese Commissie