De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op het beleid van het bestuur van Kenniscentrum Europa Decentraal en de algemene gang van zaken binnen het kenniscentrum. Waar nodig adviseert zij het bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vier personen. Foto Luzette Kroon: Daniël Hartog