Nieuws

Publicatie: 6 april 2020

Door: en


De Europese Commissie heeft een oproep voor het indienen van voorstellen voor Connecting Europe Facility gepubliceerd. De oproep richt zich op de energiesector, en specifiek op elektriciteit, gas, slimme energiesystemen en grensoverschrijdende CO2-netwerken. De financiering is beschikbaar voor voorstellen ter ondersteuning van energie-infrastructuurprojecten die bijdragen aan de voltooiing van de interne energiemarkt van de EU. Zo kunnen projecten bijvoorbeeld bijdragen aan het wegnemen van knelpunten of het beëindigen van energie-isolatie.

Gemeenschappelijk belang

Om in aanmerking te komen voor financiering, moeten projecten zijn aangemerkt als projecten van gemeenschappelijk belang (PCI). De projecten moeten maatschappelijke voordelen opleveren en zorgen voor meer solidariteit tussen lidstaten. Hiervoor moeten de projecten een aanzienlijke impact hebben op ten minste twee EU-landen.

Duurzaamheid

Ook wordt er bij de selectie van projecten rekening gehouden met duurzaamheid. De oproep is bedoeld voor acties die op (middel)lange termijn bijdragen aan de koolstofreductiedoelstelling. 

Connecting Europe Facility

Het financieringsinstrument Connecting Europe Facility (CEF) ondersteunt de ontwikkeling van (duurzame en efficiënte) trans-Europese netwerken op het gebied van vervoer, energie, en telecommunicatie. Naast een CEF-energie-oproep zijn er ook twee CEF-telecommunicatie-oproepen gepubliceerd.

Inschrijving

De oproep is geopend tot 27 mei 2020 en kent € 979.6 miljoen aan projecten toe.

Bron

Nearly €980 million EU funding available for cross-border energy infrastructure, Europese Commissie – Innovation and Networks Executive Agency
2020 Energy Call for Proposal, Europese Commissie – Innovation and Networks Executive Agency