Nieuws

Publicatie: 20 mei 2019

Door: en


De Roger Léron Award is een jaarlijkse prijs met het doel publieke prestaties en bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame energie op EU-, lokaal en regionaal niveau te promoten en erkenning te geven.

Roger Léron Award

De Roger Léron Award is een initiatief van FEDARENE, de Europese Federatie van Agentschappen en Regio’s voor Energie en Milieu, dat sinds 2015 de award uitreikt. FEDARENE reikt deze award uit om energietransitie te bevorderen en een kader te bieden aan Europese regio’s om ervaringen en nuttige vaardigheden te delen en kennis te verkrijgen van partners.
De prijs wordt toegewezen aan een persoon voor buitengewone prestaties op een aantal gebieden, waaronder (maar niet uitsluitend):

  • Energie-efficiëntie in particuliere en openbare gebouwen en huizen,
  • Gebruik van hernieuwbare energiebronnen,
  • Bevordering van rationeel energiegebruik,
  • Capaciteitsopbouw bij lokale en regionale autoriteiten,
  • Bewustmaking van energie gerelateerde onderwerpen,
  • Beïnvloeden van de publieke opinie over moderne energieoplossingen,
  • Leerprogramma’s gericht op het veranderen van het gedrag van gebruikers,
  • Ondersteuning van energie-efficiënte maatregelen in verschillende sectoren,
  • Bevordering van schoon vervoer

U kunt een collega nomineren door het nominatieformulier in te vullen.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie

Website FEDARENE