Nieuws

Publicatie: 24 februari 2020

Door:


De Europese Commissie heeft een oproep voor het indienen van voorstellen voor het programma Partnerschap Duurzame Steden geopend.

Partnerschap voor duurzame steden

Het programma Partnerschap Duurzame Steden bevordert geïntegreerde stedelijke ontwikkeling. Door middel van partnerschappen tussen EU-lidstaten en partnerlanden worden lokale autoriteiten ondersteunt bij het aanpakken van duurzame stedelijke ontwikkelingsvraagstukken. Het programma richt zich op:

  • de versterking van stedelijk bestuur;
  • het zorgen voor sociale inclusiviteit van steden;
  • het verbeteren van de veerkracht en vergroening van steden en;
  • het verbeteren van de welvaart en innovatie in steden.

De oproep richt zich zowel op het opbouwen van nieuwe partnerschappen als het ondersteunen van bestaande partnerschappen en samenwerkingsrelaties. Het gaat daarbij met name om partnerschappen voor duurzame steden in Sub-Sahara Afrika, Azië en de Pacific, Latijns Amerika en de Cariben, en de Zuidelijke en Oostelijke buurlanden.

Inschrijving

De oproep is geopend tot 27 maart 2020 en kent € 111 miljoen aan projecten toe.

Bron:

2020 Call for Proposals of the Partnership for sustainable cities, European Committee of the Regions
Local Authorities: Partnership for sustainable cities 2020: guidelines for grant applicants, Europese Commissie