Nieuws

Publicatie: 24 januari 2022

Door:


De Europese Commissie heeft werkprogramma’s en oproepen voor het indienen van voorstellen gepubliceerd in het kader van drie fondsen: Connecting Europe Facility (CEF), Creatief Europa en Erasmus+.

Connecting Europe Facility (CEF) – Digital

CEF Digital ondersteunt projecten en acties die de infrastructuur voor digitale connectiviteit in Europa verbeteren. Hiervoor stelt de EU 1 miljard euro beschikbaar voor de periode 2021-2023. Het eerste werkprogramma dat de prioriteiten voor dit jaar vaststelt is onlangs bekend gemaakt. Het gaat dan vooral om de uitrol van veilige en duurzame hoogwaardige infrastructuur, waaronder gigabit- en 5G-netwerken. Daarnaast richt het fonds zich op connectiviteitsnetwerken: het opzetten ervan en verbeteren van bestaande netwerken, zowel binnen de EU als met derde landen.

De oproepen voor het indienen van voorstellen (calls) van het digitale onderdeel van de Connecting Europe Facility staan nu open en zijn hier te vinden.

Creatief Europa

Ook het werkprogramma voor 2022  van het fonds Creatief Europa is onlangs goedgekeurd. Dit fonds ondersteunt publieke en particuliere organisaties die actief zijn in de creatieve en culturele sectoren. Het heeft een begroting van 385 miljoen euro in 2022, bijna 100 miljoen euro meer dan in 2021.

Creatief Europa omvat drie onderdelen:

  • Cultuur: hierbij gaat het om de sectoren muziek, cultureel erfgoed, podiumkunsten en literatuur;
  • Media: de audiovisuele en filmsector – ook innovatieve videospellen en virtuele realiteit vallen hieronder;
  • Sectoroverschrijdend: hierbij gaat het om samenwerking tussen cultuur en media. Dit onderdeel bevat oproepen voor het indienen van voorstellen voor nieuwsmedia en mediavrijheid.

De oproepen voor het indienen van voorstellen worden binnenkort gepubliceerd op deze website. Ook een nuttige link in dit verband is CulturEU, de online gids met informatie over alle beschikbare EU-financiering voor de culturele en creatieve sectoren (niet alleen vanuit Creatief Europa, maar ook vanuit andere fondsen).

Erasmus+

Eerder stelde de Commissie al de oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van Erasmus+ open. Dit gebeurde nadat het werkprogramma voor 2022 was goedgekeurd met een budget voor 3.9 miljard euro. Publieke en private instanties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport kunnen financiering aanvragen.

Erasmus+ biedt mogelijkheden voor studieverblijven in het buitenland, stages en uitwisseling van (onderwijs)personeel. Ook wil het jongeren aanmoedigen om deel te nemen aan het democratische proces. Actuele calls vindt u op deze website.

Door:

Gertrude Kort, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

De Commissie investeert ruim 1 miljard euro in het kader van de Connecting Europe Facility voor innovatieve en veilige connectiviteit, Europese Commissie

Creatief Europa: budget wordt in 2022 verhoogd om culturele en creatieve sectoren te ondersteunen, Europese Commissie

Erasmus+: bijna 3,9 miljard euro in 2022 voor mobiliteit en samenwerking op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport, Europese Commissie

Meer informatie:

Connecting Europe Facility, EU-Fondsenwijzer, Kenniscentrum Europa decentraal

Creatief Europa, EU-Fondsenwijzer, Kenniscentrum Europa decentraal

Erasmus+, EU-Fondsenwijzer, Kenniscentrum Europa decentraal