Nieuws

Publicatie: 13 mei 2019

Door:


‘Dreamocracy’ is op zoek naar Nederlandse kandidaten die innovatieve projecten kunnen aanleveren voor de jaarlijkse ‘Innovation in Politics Award’ (IPA). Deze oproep geldt voor projecten op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Nominatie van de kandidaten

Projecten kunnen worden genomineerd in acht verschillende categorieën: civilisatie, democratie, mensenrechten, maatschappij, ecologie, welvaart, creëren van werk en kwaliteit van leven. De projecten moeten innovatief zijn en daarbij een significante toevoeging geleverd hebben aan de verbetering van een van de volgende drie thema’s: participatie, vertrouwen opbouwen en duurzaamheid.

Criteria voor projectvoorstellen:

  • Het moet plaatsvinden in een lidstaat van de Raad van Europa (RvE).
  • Een politicus of een groep politici moet een sleutelrol spelen in het mogelijk maken het project.
  • Het moet (ten minste gedeeltelijk) met publieke middelen worden gefinancierd.
  • Het moet een substantieel effect hebben op de levens van mensen in een van de lidstaten van de Raad van Europa (geen pure communicatiecampagnes, geen wetenschappelijke studies en geen projecten die zich nog in de planningsfase begeven).
  • Het project moet in overeenstemming zijn met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Deadline

Voorstellen voor projecten kunnen nog tot 15 juli worden ingeleverd. Daarna worden de winnaars gekozen door ‘The Innovation in Politics Institute’. De prijsuitreiking vindt plaats op 4 december 2019 in Berlijn.

Door:

Thomas Ewalts, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie

Promotiefilmpje
Inschrijvingsformulier voor projectvoorstellen
De organisatie ‘Dreamocracy’