Nieuws

Publicatie: 6 april 2021

Door:


De Europese Unie heeft een openbare raadpleging in het leven geroepen om na te gaan welke verbeteringen volgens belanghebbenden en burgers moeten worden aangebracht in de richtlijn energieprestatie van gebouwen.

Renovatiegolf-strategie

In 2020 presenteerde de Commissie haar “renovatiegolf”-strategie om de energierenovatie van gebouwen in de EU te stimuleren. Deze strategie behelst maatregelen op het gebied van regelgeving, financiering en facilitering met als doelstelling het jaarlijkse aantal energierenovaties van gebouwen tegen 2030 ten minste te verdubbelen. De herziening van de richtlijn is onderdeel van het “Fit for 55 package” dat deel uitmaakt van het werkprogramma van de Commissie en draagt bij aan de verwezenlijking van de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU.

Drie scenario’s

De Commissie voorziet in drie scenario’s bij de consultatie over de herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen:

  • Geen verandering van de richtlijn;
  • Aanpassingen op alleen niet-regelgevend gebied, zoals technische ondersteuning, informatiecampagnes of projectfinanciering;
  • Regelgevende veranderingen van de richtlijn, zoals een gefaseerde introductie van verplichte minimale energieprestatienormen voor verschillende soorten gebouwen.

Raadpleging

De raadpleging staat open tot en met 22 juni 2021 en is te vinden op deze website. De raadpleging is bedoeld voor overheidsinstanties, bedrijven, beroepsverenigingen, eigenaars van gebouwen en woningbouwverenigingen, sociale partners en sociale actoren, ngo’s, de financiële sector, de verzekeringssector, de academische wereld, onderzoekscentra en burgers.

BRON

Raadpleging energieprestatie van gebouwen, Europese Commissie

DOOR

Gertrude Kort, Kenniscentrum Europa decentraal

 MEER INFORMATIE

Energieprestaties gebouwen, Kenniscentrum Europa decentraal
Green Deal, Kenniscentrum Europa decentraal