Nieuws

Publicatie: 25 februari 2019

Door: en


Mogelijk verliest het overgrote deel van de Nederlandse pulsvissers nog dit jaar zijn vergunning. Twee weken geleden leek het zo te zijn dat ongeveer de helft van de pulsvissers ondanks het Europese verbod tot 2021 door mocht varen. Vorige week bleek dat deze uitzondering waarschijnlijk maar voor 15 schepen geldt.

Verbod op pulsvissen

Twee weken geleden bereikten het Europees Parlement en de lidstaten een akkoord om het pulsvissen nagenoeg volledig te verbieden. Met name voor de Nederlandse visserijsector is dit een grote klap aangezien de vissersvloot de afgelopen jaren fors had geïnvesteerd in deze techniek. Aanvankelijk leek het erop dat Nederland een uitzondering had bedongen. Ongeveer de helft van de vloot, ongeveer 42 schepen, zou zijn vergunning tot 2021 kunnen behouden.

Onduidelijkheid over bereikt akkoord

Vorige week bleek echter dat de reikwijdte van deze uitzondering niet zeker is. Het lijkt er sterk op dat hooguit 15 schepen hun vergunning voor langere tijd kunnen houden. Aangezien de onderhandelingen in Brussel nog steeds bezig zijn is er nog geen duidelijkheid over de precieze uitwerking van het akkoord. Het is echter zeer waarschijnlijk dat er fors minder schepen dan gedacht langer kunnen blijven doorvissen met de pulstechniek.

Bron

Veel meer Nederlandse vissers dreigen pulsvisvergunning te verliezen, NOS

Meer informatie

Tot 2021 nog geen volledig verbod op pulsvisserij, nieuwsbericht Huis van de Nederlandse Provincies