Europees recht en beleid

Laatste update: 12 september 2022

Contact:


Ruimte zonder binnengrenzen

Met het sluiten van het Verdrag van Maastricht werd de interne markt geïntroduceerd. Hiermee kwamen de vier vrijheden tot stand. Door het instellen van de interne markt kunnen goederen, personen, diensten en kapitaal vrij circuleren binnen de grenzen van de Europese Unie. Dit heeft tot gevolg dat:

  • goederen binnen de Unie vrij kunnen worden verhandeld zonder de instelling van in- en uitvoerrechten en heffingen van gelijke werking binnen de Unie. Dit geldt ook voor kwantitatieve in- en uitvoerbeperkingen.
  • zowel personen die economisch actief zijn, als personen die niet-economisch actief zijn zich vrij kunnen bewegen door de Unie. In Richtlijn 2004/38 zijn de verschillende rechten die aan personen die onder de richtlijn vallen uitgewerkt. Met de komst van het Europese burgerschap zijn meer rechten aan Unieburgers toegekend.
  • diensten grensoverschrijdend kunnen worden verricht. De Dienstenrichtlijn bevat in dit verband belangrijke wetgeving. Daarnaast kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen voor het verrichten van diensten zich vestigen in een andere lidstaat.
  • de beperkingen van het kapitaalverkeer tussen lidstaten onderling en tussen derde landen zijn opgeheven.

Digitale interne markt

De interne markt is tegenwoordig meer omvattend dan de traditionele economie zoals het vrij verkeer. De digitale economie is een groot onderdeel geworden van de interne markt. De Europese Commissie heeft bij het vaststellen van de Digitale Interne Markt Strategie in 2015 de digitale eengemaakte markt als prioriteit aangemerkt. Ook zijn er drie pijlers benoemd:

  1. Betere toegang tot onlinegoederen en -diensten voor consumenten en bedrijven in heel Europa;
  2. Randvoorwaarden die bevorderlijk zijn voor de ontplooiing van digitale netwerken en diensten;
  3. Maximaal groeipotentieel voor de Europese digitale economie.

De Europese Commissie heeft daarnaast in haar mededeling Moment van Europa: herstel en voorbereiding voor de volgende generatie aangekondigd dat de digitalisering van de interne markt een essentiële pijler zal zijn om van de coronacrisis te herstellen.

U kunt op de pagina E-commerce meer lezen over de digitale interne markt strategie.

Meer weten over de interne markt?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG