×

Europees recht en beleid

...
EU Recht en beleid - 5 juli 2022

Verwerken van persoonsgegevens

Decentrale overheden hebben regelmatig te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Dan moeten zij zich houden aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Maar wat zijn persoonsgegevens precies? En wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in? Dat kunt u lezen op onderstaande pagina.

...
EU Recht en beleid - 5 juli 2022

Data Governance Act

Hoe kunnen we in de Europese Unie makkelijk en veilig data delen? Om antwoord te geven op deze vraag heeft is in 2020 een verordening voor gegevensbeheer voorgesteld: de Data Governance Act. Europese data governance is het geheel van Europese regels en beleid waarmee veilig delen van data gegarandeerd kan worden. Met de verordening moet de beschikbaarheid van gegevens binnen de EU makkelijker worden, terwijl tegelijkertijd volledige controle over de data wordt behouden en de veiligheid ervan wordt gegarandeerd. Hieronder kunt u meer lezen over de DGA-verordening.

...
EU Recht en beleid - 5 juli 2022

ePrivacy Verordening

Om persoonsgegevens binnen elektronische communicatie te kunnen beschermen komt er nieuwe Europese regelgeving aan: de ePrivacy Verordening. Met dit voorstel introduceert de Europese Commissie strengere privacyregels bij elektronische communicatiediensten en versterkt daarmee de huidige regels. Op deze pagina wordt de verordening inhoudelijk besproken en wordt ingegaan op de stand van zaken. Hierbij komt ook de decentrale relevantie van de verordening aan bod.

...
EU Recht en beleid - 5 juli 2022

Vrij verkeer niet-persoonsgebonden gegevens

De Verordening betreffende vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens zorgt ervoor dat deze gegevens vrij tussen de lidstaten kunnen stromen. Sinds 28 mei 2019 is deze verordening in werking en verwijdert het de obstakels voor het vrij verkeer van niet-persoonsgegevens tussen de lidstaten. Dit draagt bij aan de totstandkoming van de digitale interne markt. Op onderstaande pagina leest u meer over deze verordening en de betekenis hiervan voor decentrale overheden.

...
EU Recht en beleid - 5 juli 2022

Privacy

Privacy is een belangrijk grondrecht. Het betekent dat mensen regie houden over hun eigen gegevens, zodat ze vrij kunnen zijn in wie ze zijn en wat ze doen. Ook burgers van de Europese Unie hebben recht op privacy. Door de toegenomen digitalisering van de Europese samenleving kan de bescherming van privacy echter in het geding komen en kunnen mensen controle over hun gegevens verliezen. Als gevolg van de digitalisering kan het namelijk onoverzichtelijk en complex zijn voor mensen om te begrijpen wie hun gegevens heeft en wat ermee wordt gedaan. Ook worden er tegenwoordig veel meer gegevens verzameld en gedeeld. 

...
EU Recht en beleid - 1 juli 2022

Splitsen en clusteren

Aanbestedende diensten kunnen er in bepaalde gevallen voor kiezen overheidsopdrachten te splitsen of juist te clusteren. Wat houdt dit precies in? Het splitsen van overheidsopdrachten wil zeggen dat deze wordt opgedeeld in verschillende, kleinere onderdelen (percelen) die afzonderlijk kunnen worden gegund aan inschrijvende partijen. Deze percelen vormen samen het geheel van één overheidsopdracht. Het clusteren van opdrachten wil zeggen dat meerdere opdrachten worden samengevoegd tot één grotere overheidsopdracht die kan worden gegund aan één inschrijver. Op deze pagina leest u hier meer over.

...
EU Recht en beleid - 29 juni 2022

Gemengde opdracht

Wanneer een overheidsopdracht elementen bevat die binnen de toepassingssfeer van meer dan één soort opdracht vallen (werken, leveringen en diensten), is er sprake van samenloop van opdrachten. Dat kan verschillende vragen oproepen. Op deze pagina leest u meer over wat een gemengde opdracht is, welke vragen dit oproept en het antwoord hierop.

...
EU Recht en beleid - 29 juni 2022

Werk, levering of dienst

De Europese aanbestedingsrichtlijnen maken onderscheid tussen drie verschillende soorten overheidsopdrachten: voor werken, leveringen en diensten. Het is belangrijk om dit verschil te maken, omdat de hoogte van het drempelbedrag verschilt. De drempelwaarde voor werken ligt namelijk hoger dan die voor diensten en leveringen. Op deze pagina wordt hier verder op in gegaan en geven we een aantal praktische voorbeelden van de classificatie van overheidsopdrachten.

...
EU Recht en beleid - 17 juni 2022

Algemeen belang besluit

Gemeenten, provincies en waterschappen moeten zich in principe houden aan de regels vastgelegd in de Wet Markt en Overheid (Wet M&O). Deze wet is echter niet van toepassing op economische […]

...
EU Recht en beleid - 16 juni 2022

Woningcorporaties

Voor gemeenten is er een actieve rol weggelegd bij het houden van toezicht houden op woningcorporaties. Ook kunnen zij diensten die woningcorporaties leveren aanmerken als Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Hoewel […]