Europees recht en beleid

Laatste update: 21 juli 2022

Contact:


Decentrale overheden kunnen op verschillende terreinen te maken krijgen met Europese regels op het gebied van broeikasgassen. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan luchtkwaliteit en aan de uitstoot van CO2 en luchtverontreinigende stoffen.