Europees recht en beleid

Laatste update: 13 oktober 2022

Contact:


Door de oorlog in Oekraïne zijn er bij decentrale overheden tal van vragen ontstaan, zoals over opvang van vluchtelingen, gascontracten en gevolgen voor energiebeleid. Kenniscentrum Europa Decentraal houdt een FAQ-list en een stappenplan bij.

Oekraïne Dossier

Stappenplan contracten met Russische gasleveranciers

In het Stappenplan contracten met Russische gasleveranciers wordt u stapsgewijs meegenomen door de mogelijke gevolgen die de Europese sancties voor Russische (gas)leveranciers voor u hebben vanuit een aanbestedingsrechtelijk perspectief. Aan bod komt onder meer of de sancties op uw overheid van toepassing zijn, of u ontheffing kan aanvragen en of u uw contract met een Russische leverancier moet beëindigen.

Veelgestelde vragen aanbestedingen

Ter aanvulling op het stappenplan vindt u in de FAQs aanbestedingen/contracten met Russische gasleveranciers enkele veelgestelde vragen die voor decentrale overheden kunnen spelen als zij mogelijk contracten hebben met Russische partijen.

Veelgestelde vragen Oekraïense vluchtelingen

De oorlog in Oekraïne heeft grote vluchtelingenstromen teweeg gebracht waar ook Nederlandse overheden mee te maken krijgen. In de FAQs over migratie en Oekraïense vluchtelingen vindt u informatie hierover bekeken van het oogpunt van Europese regels voor migratie en asiel.

Veelgestelde vragen staaatssteun, duurzaamheid, digitalisering en fondsen

Ten slotte geven de FAQs over staatssteun, duurzaamheid, digitalisering en fondsen antwoorden op vragen die voortkomen uit de oorlog in Oekraïne op enkele andere dossiers.

Siret-Border-Romania-February-26-2022-Ukrainian-Refugees Verblijf derdelanders met zes maanden verlengd Lees meer
View on the water channel and beautiful skyscrapers in Haag city, Netherlands Duitse nationalisatie SEFE Energy: Nederland gooit beleid Russische gascontracten om Lees meer
Let op: deadline vijfde sanctiepakket nadert Lees meer
Tijdelijke versoepeling geldigheid Oekraïense rijbewijs Lees meer
Verduidelijking maatregelen vijfde sanctiepakket tegen Rusland Lees meer
Europese Commissie wil legale arbeidsmigratie versoepelen Lees meer
Gevolgen verbod deelname Russische entiteiten aan overheidsopdrachten Lees meer
Nieuw sanctiepakket tegen Rusland: uitsluiting van Rusland van overheidsopdrachten Lees meer
People walking in the downtown of Oslo, Norway Ondersteuning van economie door invloed Russische invasie: Commissie stelt tijdelijk staatssteuncrisiskader vast Lees meer