Europees recht en beleid

Laatste update: 25 augustus 2022

Contact:


Gemeentes en Woningcorporaties

De voorwaarden voor de huisvesting van statushouders worden met name geregeld in het nationale recht. Op grond van de Huisvestingswet is de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting (art. 28). Afhankelijk van de grootte van een gemeente worden statushouders door het Rijk toegewezen aan een gemeente (de taakstelling).

In veel gevallen zorgen woningcorporaties voor de daadwerkelijke huisvesting. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het bewoonbaar maken van bestaande gebouwen of het realiseren van nieuwe woningen voor statushouders. Gemeenten en woningcorporaties maken elk jaar afspraken over de te leveren prestaties van de woningcorporaties, waaronder het huisvesten van statushouders. Dit gebeurt op basis van de Woningwet.

Aanbesteden en huisvesting

Een ander aspect bij de huisvesting van statushouders is de mogelijke toepassing van het aanbestedingsrecht. De Europese Commissie heeft hierover een mededeling uitgebracht. Het gaat hierbij met name om de opdracht van gemeenten om nieuwe woningen voor statushouders te bouwen of omvangrijke aanpassingen aan bestaande gebouwen te doen. De aanbestedingsregels zijn in beginsel niet van toepassing op het huren van bestaande gebouwen (art. 10 sub a richtlijn 2014/24). Meer informatie hierover vindt u op de pagina Migratie en aanbesteden.

Staatssteun en huisvesting

Daarnaast kunnen de staatssteunregels een mogelijke rol spelen bij de huisvesting van vluchtelingen, bijvoorbeeld wanneer de gemeente een lening wil verschaffen aan een woningcorporatie of een pand beschikbaar wil stellen voor huisvesting. Meer informatie vindt u op de pagina Migratie en staatssteun.

Partnerschap Inclusie van Migranten en Vluchtelingen

Onder de Urban Agenda for the EU, is er een partnerschap opgericht voor de inclusie van migranten en vluchtelingen. Huisvesting is hierin een van de belangrijke thema’s.