×
Europees recht en beleid

Laatste update: 14 oktober 2022

Contact:


Bij overheidsaanbestedingen dienen aanbestedende diensten, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, gebruik te maken van het Common Procurement Vocabulary (CPV). Hiermee worden alle mogelijke werken, leveringen en diensten waarvoor een opdracht kan worden verleend, geïdentificeerd met een cijfercode. Door het gebruik van dit uniforme vocabulaire van cijfercodes is de kwalificatie van aanbestedingen in de gehele Europese Unie uniform. Daardoor vormen taalverschillen in dit verband geen hindernis of interpretatierisico. Dit maakt het makkelijker voor buitenlandse partijen om deel te nemen aan aanbestedingsprocedures.

Het Common Procurement Vocabulary is op Europees niveau vastgesteld in Verordening 213/2008. De bijlagen bij de CPV-verordening bevatten alle mogelijke codes voor overheidsopdrachten.

Soort aanbesteding

Formeel zegt de lijst met CPV-codes niets over de vraag of een overheidsopdracht kwalificeert als werk, levering of dienst. Deze lijst is bedoeld om de aard van de opdracht -die op grond van Richtlijn 2014/24 is gekwalificeerd- te identificeren in de aanbesteding. De daadwerkelijke kwalificatie van de overheidsopdracht dient namelijk te gebeuren op grond van de definities van leveringen, werken en diensten die in de Richtlijn zijn gegeven. Wel geeft de systematiek van de CPV een indicatie van het soort aanbesteding en kan zij daarmee dus dienen als een hulpmiddel bij het bepalen van de aard van de aanbesteding.

Werking van de CPV-code

Aanbestedende diensten zijn op grond van artikel 23 van Richtlijn 2014/24 verplicht om bij de aanbesteding van een overheidsopdracht het CPV-classificatiesysteem toe te passen. Ook decentrale overheden dienen dan, onder andere bij het aankondigen van opdrachten, de CPV-code die bij de betreffende werken, leveringen of diensten hoort te vermelden. Daarnaast kan de CPV-nomenclatuur bruikbaar zijn bij het vaststellen of een opdracht een werk, levering of dienst is. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over werk, levering of dienst.

U kunt bij uw keuze gebruik maken van onze CPV-zoekmachine, waar alle CPV-codes zijn gecategoriseerd. Deze CPV-zoekmachine helpt u om de juiste CPV-code te vinden bij aan te besteden werken, leveringen en diensten. Wanneer u het gewenste onderwerp in het Nederlands intypt, verschijnt de code die u bij Europese aanbestedingen kunt gebruiken op uw scherm. Als u in de zoekresultaten klikt op het nummer van de CPV-code, kunt u zien wat de onderliggende structuur van de code is. Dat helpt u bij de keuze voor juiste CPV-code. Voor het antwoord op vragen als wat het doel van de CPV is, wanneer de CPV wordt gebruikt of wat de systematiek van de CPV is, kunt u onze factsheet Aanbesteden in de praktijk: CPV-codes raadplegen.

Kiezen voor een CPV-code

Vaak twijfelen decentrale overheden over welke CPV-code het meest passend is voor hun opdracht. Kenniscentrum Europa Decentraal raadt dan altijd aan om TenderNed en Tenders Electronic Daily te raadplegen. Op deze websites kunt u een indicatie krijgen welke CPV-codes andere aanbestedende diensten hebben gekozen bij soortgelijke opdrachten. Dat betekent niet dat deze CPV-code per definitie ook van toepassing is op uw specifieke opdracht, maar dit kan u wel op weg helpen.

Belangrijk is dat het uiteindelijk altijd aan de aanbestedende dienst is om op basis van alle relevante informatie te bepalen of er sprake is van een opdracht voor werken, diensten of leveringen. Daarbij moet een CPV-code worden gekozen die het meest passend is en het beste de concrete opdracht (en daarmee ook aard van de opdracht) beschrijft. Deze keuze moet door de aanbestedende dienst deugdelijk gemotiveerd worden.