×

Europees recht en beleid

...
EU Recht en beleid - 4 september 2023

5G

Het (mobiele) dataverbruik in Nederland en in Europa groeit hard. Hierdoor zien we bijvoorbeeld dat er in de landbouwsector steeds vaker gebruik wordt gemaakt van drones en dat zelfrijdende auto’s bezig zijn aan een opmars. Deze technieken hebben een snel, stabiel en betrouwbaar netwerk nodig. 5G kan hierbij een oplossing bieden. De capaciteit van een 5G-netwerk is veel groter dan dat van een 4G-netwerk. Dat betekent dat er veel meer data kan worden verzonden tussen apparaten en er meer toepassingen ondersteund kunnen worden.

Hoe werkt de uitrol van 5G? Wat is de stand van zaken in Europa en Nederland? En wat heeft dit voor gevolgen voor een gemeente, provincie of waterschap? Op deze pagina vindt u antwoord op deze vragen.

...
EU Recht en beleid - 20 maart 2023

Digitale Overheid

Hoewel het internet al jaren bestaat, blijft de (digitale) technologie zich in een rap tempo ontwikkelen. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van online goederen en diensten, ook bij decentrale overheden. Helaas zijn er ook nog veel risico’s en barrières. Daarom is de EU continue bezig met het ontwikkelen van wetgeving en beleidsregels om de digitalisering te bevorderen.

In dit dossier vindt u de Europese wet- en regelgeving voor de digitale overheid die van belang is voor decentrale overheden.

...
EU Recht en beleid - 17 februari 2023

Hergebruik overheidsinformatie

Decentrale overheden verzamelen, verspreiden en produceren heel veel informatie. Deze informatie moet beschikbaar worden gesteld aan burgers en bedrijven als hier om gevraagd wordt. Op deze pagina vindt u informatie over het Europese en nationale beleid met betrekking tot hergebruik van overheidsinformatie.

...
EU Recht en beleid - 17 februari 2023

Cybersecurity

Het gebruik van digitale technologieën wordt steeds groter. Onder andere de vervoerssector, energiesector en gezondheidssector worden er steeds afhankelijker van. Digitale technologieën bieden oplossingen en kansen voor problemen, maar zijn niet geheel zonder risico’s. De Europese Commissie is al jaren bezig met het ontwikkelen van een cyberdefensiebeleid om burgers, bedrijven en overheden te beschermen tegen cybercriminaliteit.

...
EU Recht en beleid - 13 februari 2023

Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid gaat erover dat digitale diensten door iedereen te gebruiken zijn: even goed voor mensen met én zonder handicap. Gebruikers die doof, blind of autistisch zijn of bijvoorbeeld een motorische beperking hebben, kunnen moeite hebben met het begrijpen en gebruiken van websites of mobiele applicaties.

Op deze pagina vindt u uitleg over de Europese en nationale wet- en regelgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor decentrale overheden. Zo bevat deze pagina informatie over de toegankelijkheidseisen waar overheidsinstanties aan moeten voldoen.

...
EU Recht en beleid - 13 februari 2023

Raamovereenkomst

Er zijn vele soorten opdrachten die decentrale overheden regelmatig onder dezelfde of vergelijkbare voorwaarden plaatsen. Een aanbestedende dienst kan in dat geval een raamovereenkomsten sluiten met één of meer opdrachtnemers. Hieronder kunnen individuele opdrachten geplaatst worden, met toepassing van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

...
EU Recht en beleid - 13 februari 2023

Aanbesteden

Decentrale overheden kopen allerlei zaken in: bijvoorbeeld hun ICT-systemen of bouwwerken en onderhoudswerkzaamheden daaraan. Een dergelijke inkoopopdracht heet een aanbesteding. Bij aanbestedingen dienen decentrale overheden zich aan de Europese en nationale regels te houden. In dit dossier vindt u de Europese wet- en regelgeving voor aanbesteden die relevant is voor decentrale overheden.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Single Digital Gateway

De Single Digital Gateway is een online centraal punt waarmee EU-burgers en bedrijven makkelijk toegang krijgen tot digitale overheidsdienstverlening in alle EU-lidstaten.

Alle decentrale overheden moeten in het SDG-portaal een aantal diensten, producten en procedures digitaal beschikbaar en open stellen voor grensoverschrijdende gebruikers. Op deze pagina leest u meer over de achtergrond van de Single Digital Gateway. Daarnaast wordt ingegaan op de inhoud van de verplichtingen die gelden voor decentrale overheden.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Energiemarkt & Infrastructuur

De energiemarkt is een interne markt voor energie. De verduurzaming van het energieaanbod werpt uitdagingen op voor de energiemarkt en -infrastructuur. Op deze pagina leest u daar meer over.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Energiegemeen­schappen

Om burgerparticipatie in hernieuwbare energieprojecten verder te stimuleren heeft de EU het concept ‘energiegemeenschappen’ geïntroduceerd in de energiewetgeving. Via energiegemeenschappen kunnen burgers, lokale overheden en kleine ondernemingen samen energie opwekken, delen en verkopen.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Energie

Het energiebeleid is de kern van vele (inter)nationale klimaatafspraken. Het Europees energiebeleid is dan ook veelomvattend en strekt van thema’s zoals duurzame energieopwekking tot aan de introductie van energie labels voor producten en gebouwen. Decentrale overheden staan centraal bij de uitvoering van het Europees energiebeleid.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Energie-efficiëntie

In 2030 moet de energie-efficiënte met 32% verbeterd zijn. Om dit te realiseren stelt de EU energie-efficiëntie eisen aan verschillende sectoren, zoals de gebouwensector, de vervoerssector, de verwarmings- en koelingssector.