Nieuws

Publicatie: 20 november 2023

Door:


De Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Europese Digitale Identiteit (eID). Onder de voorziene Verordening moeten lidstaten hun burgers en ondernemingen de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van digitale portemonnees die in de gehele EU erkend worden.

De digitale portemonnee

In juni 2021 heeft de Commissie een voorstel gedaan voor het herzien van de eIDAS-Verordening. In de herziene versie wordt de ‘Europese digitale portemonnee’ geïntroduceerd. Via deze digitale portemonnee hebben burgers en ondernemingen toegang tot hun nationale identiteitskaart en gerelateerde documenten, welke in de gehele EU erkend moeten worden. De portemonnee kan bijvoorbeeld gebruikt worden als identificatiemiddel of voor het delen van digitale documenten zoals diploma’s, rijbewijzen en bankrekeningen. Burgers mogen zelf beslissen of ze gebruik willen maken van de digitale portemonnee en zij houden ook zelf de controle over hun persoonsgegevens.

Verplichtingen voor lidstaten en decentrale overheden

Zodra de herziende versie van de Verordening van kracht wordt, is het aan de lidstaten om de digitale portemonnee ter beschikking te stellen aan hun burgers en ondernemingen. De technische standaarden en andere vereisten voor de Europese digitale identiteit zullen in de verordening worden vastgelegd. Daarnaast zal er een leidraad worden opgesteld om de implementatie te bevorderen en verschillen in uitvoering te vermijden. Hoewel het verplicht wordt voor overheden om de mogelijkheid tot een digitale portemonnee te bieden, mogen burgers en ondernemingen zelf kiezen of ze van deze mogelijkheid gebruik willen maken.

Voor decentrale overheden wordt het verplicht om de Europese digitale identiteit te erkennen. Digitale documenten die worden opgenomen in de digitale portemonnee moeten worden geaccepteerd als officiële documentatie. Daarnaast zal bij het uitgeven van nieuwe documenten zoals paspoorten en rijbewijzen rekening gehouden moeten worden met de mogelijkheid om een digitale versie te uploaden in de portemonnee.

Vervolgstappen

Nu de Raad en het Parlement een akkoord bereikt hebben zal de officiële eerste versie van de Verordening geschreven worden. Deze versie zal langs de vertegenwoordiging van de lidstaten (Corepers) gaan voor goedkeuring, waarna het Parlement en de Raad de definitieve versie formeel moeten aannemen.

Bron

European digital identity: Council and Parliament reach a provisional agreement on eID – Raad van de Europese Unie

Meer informatie

Voorstel Verordening Europese identiteit – Kenniscentrum Europa Decentraal

Tijdlijn Digitalisering – Kenniscentrum Europa Decentraal