Nieuws

Publicatie: 5 juni 2023

Door: en


Het European Urban Initiative (EUI) heeft de tweede ronde voor aanvragen voor financiering vanuit het Innovative Actions programma geopend. Deze steun is bedoeld om steden te stimuleren om te experimenteren met vernieuwende oplossingen voor hedendaagse stedelijke uitdagingen. Gemeenten kunnen zich nu aanmelden voor één van de drie nieuwe thema’s, namelijk het vergroenen van steden, duurzaam toerisme, en het benutten van talent in krimpende steden. De aanmeldingsprocedure loopt tot met 5 oktober 2023 14:00.

European Urban Initiative

Het EUI is een fonds dat is opgericht om steden te ondersteunen bij het bedenken van oplossingen voor dringende stedelijke uitdagingen. Het EUI is met name gericht op de ontwikkeling van beleidsinstrumenten voor verduurzaming, de digitale transitie en sociale kwesties. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) financiert het EUI. Voor de periode 2021-2027 heeft het een budget van 500 miljoen euro. Eerder zijn de aanvragen opengegaan voor de City-to-City exchanges en Cities Under Review. Deze programma’s zijn opgezet om een platform te bieden waar verschillende steden in Europa van elkaar kunnen leren.

Meer weten over het EUI andere Europese fondsen? Klik hier voor de EU-fondsenwijzer.

Innovative Actions

De Innovative Actions zijn bedoeld om steden de kans te geven om te experimenteren met vernieuwende oplossingen. De projecten moeten een innovatief idee testen in de praktijk. Het programma is specifiek opgezet om een kans geven aan ambitieuze projecten die zonder de steun van het EUI wellicht niet tot stand zouden komen. Deze ronde is er een totaal van 120 miljoen euro beschikbaar gesteld voor drie thema’s: het vergroenen van steden, duurzaam toerisme, en het benutten van talent in krimpende steden. Gemeenten kunnen vanaf nu tot 5 oktober 2023 14:00 hun aanvragen indienen voor projecten die hiermee te maken hebben. De gemeente Breda heeft eerder een subsidie ontvangen voor hun Innovative Action ter bevordering van de luchtkwaliteit. Klik hier om meer te weten te komen over hun ervaring met het aanvragen van de subsidie.

EUI informatiesessies

Verder organiseert het EUI secretariaat meerdere evenement voor geïnteresseerde gemeenten om meer te weten te komen over de Innovative Actions. Zo wordt er in Brussel een fysieke bijenkomst georganiseerd op 15 juni. Daarnaast kunnen gemeenten ook 30 minuten durende een-op-een sessies boeken met het secretariaat om het te hebben over hun specifieke project. Deze sessies vinden plaats tussen 30 juni en 11 september.

Klik hier voor het volledige overzicht van alle evenementen.

Bron

Second Call for Proposals EUI – Innovative Actions, European Urban Initiative

Meer informatie

EU-Fondsenwijzer, Kenniscentrum Europa Decentraal
Oproepen European Urban Initiative Capacity Building, Kenniscentrum Europa Decentraal