Nieuws

Publicatie: 20 oktober 2022

Door: en


Het conflict tussen Rusland en Oekraïne duurt inmiddels al bijna 8 maanden. Nu aannemelijk is dat het conflict langer zal voortduren, is de toepassing van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming met een jaar verlengd, namelijk tot en met 4 maart 2024. Deze richtlijn was in eerste instantie tot en met 4 maart 2023 geldig.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

Tijdens de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) hebben de ministers de situatie van de vluchtelingen uit Oekraïne besproken en zijn het eens geworden over de verlenging van de toepassing van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (Richtlijn 2001/55/EC). De Europese Commissie heeft de lidstaten sinds het begin van de oorlog aangemoedigd om flexibel om te gaan met vluchtelingen uit Oekraïne, bijvoorbeeld als zij zich voorafgaand al op Europees grondgebied bevonden. De Commissie verzocht de ministers tijdens de JBZ-Raad om flexibel om te gaan met mensen die (voor een kort bezoek) zijn teruggekeerd naar Oekraïne.

Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning

Vluchtelingen uit Oekraïne bestaan uit verschillende groepen mensen. Zo ook uit derdelanders die op basis van een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne verbleven, bijvoorbeeld voor werk of studie. In Nederland geldt dat derdelanders die op basis van een tijdelijke vergunning in Oekraïne verblijven sinds 19 juli 2022 niet meer in aanmerking komen voor tijdelijke bescherming. Derdelanders die zich voor die tijd in de Basisregistratie Personen hebben ingeschreven genieten tot en met 4 maart 2023 tijdelijke bescherming. De verlening van de tijdelijke bescherming met nog een jaar verandert hier niets aan.

Achtergrond

Sinds maart 2022 komen mensen, die uit Oekraïne zijn gevlucht vanwege het conflict met Rusland, in aanmerking voor tijdelijke bescherming op basis van de gelijknamige Richtlijn. Deze stelt minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming. Zo moeten mensen die tijdelijke bescherming genieten in staat worden gesteld om te werken en jongeren onder de 18 naar school kunnen gaan. In Nederland is de richtlijn geïmplementeerd in het Vreemdelingenbesluit 2000.

Meer informatie over de Richtlijn Tijdelijke Bescherming kunt u vinden op onze FAQ-pagina.

Bron

Europese Commissie verlengt Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïners, Rijksoverheid

Meer informatie

Raad akkoord met tijdelijke bescherming Oekraïners, Kenniscentrum Europa Decentraal

FAQs Vluchtelingen uit Oekraïne, Kenniscentrum Europa Decentraal