Nieuws

Publicatie: 9 november 2023

Door:


Vanaf woensdag 6 december 2023 is het mogelijk voor (samenwerkingsverbanden van) gemeenten om subsidie aan te vragen in het kader van het programma Beter Aanbesteden. De subsidie is bedoeld voor projecten ter verbetering van de aanbestedingspraktijk. Inschrijven kan tot vrijdag 26 januari 2024.

Achtergrond

Het programma Beter Aanbesteden 2021-2024 is een samenwerkingsproject van het Ministerie van EZK, de VNG, VNO-NCW en PIANOo met het doel om het inkoopproces met een dialoog tussen bedrijfsleven en overheid te verbeteren om zo inefficiënties zoals hoge tenderkosten en een kennisgebrek over het marktaanbod terug te dringen. Dit wordt nagestreefd door regionale ondersteuning van één van de drie regiomanagers, kennisvergrotende projecten en verdiepings- en kennissessies en marktdagen. Het programma volgt de Actieagenda Beter Aanbesteden 2018-2019 op en richt zich nog meer dan die agenda op verbeteringen in de praktijk van aanbesteden en het delen van kennis.

De subsidie

Gemeenten, samenwerkingsverbanden daarvan en andere organisaties kunnen in het kader van de huidige subsidieronde subsidie ontvangen voor kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een project dat knelpunten in de aanbesteding oplost. Daarbij kan het gaan om kennisvergroting, het verbeteren van de toepassing van bestaande instrumenten, methoden en kennis of het verbeteren van contact tussen ondernemers en opdrachtgevers. Om subsidie te ontvangen moet er onder meer een projectplan, planning en begroting worden aangeleverd. Het subsidiebedrag ligt tussen de € 10.000,- en € 25.000,- per project en in totaal is er € 200.000,- beschikbaar. Meer informatie wordt gegeven tijdens de informatiesessie van PIANOo op 15 november. Aanmelden voor de sessie is hier mogelijk.

Decentrale relevantie

Nederlandse gemeenten kopen jaarlijks voor grote bedragen diensten in. Denk bijvoorbeeld aan aanbesteden in het sociaal domein. Voor aanbesteden gelden zowel nationale als Europese regels. Gemeenten kunnen de hierboven beschreven subsidie gebruiken voor veel verschillende soorten projecten. In het verleden zijn er onder meer subsidies toegekend voor marktbijeenkomsten ter kennisuitwisseling, databases om te helpen bij de aansluiting van aanbod op vraag, instructievideo’s om het formele aspect van aanbestedingen voor inschrijvers te vergemakkelijken of onderzoek naar het gunnen van sociale diensten zonder offertes.

Bron

Beter aanbesteden – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Meer informatie

Interview Beter Aanbesteden – Kenniscentrum Europa Decentraal.