Nieuws

Publicatie: 21 juli 2022

Door:


Aanbestedende diensten hebben nog tot 10 oktober 2022 om alle lopende contracten met Russische partijen te beëindigen. Om gemeenten richting te geven hoe zij om moeten gaan met het sanctiepakket tegen Rusland heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een stappenplan opgesteld. Uiteraard is het stappenplan ook toepasbaar voor andere decentrale overheden.

Toepassing van het stappenplan

Het stappenplan bestaat uit zes stappen die tot een mogelijke uitkomst kunnen leiden. Hierdoor kan de gemeente beoordelen of het sanctiepakket van toepassing is en, zo ja, wat er dan gedaan moet worden. Bij elke stap worden twee mogelijke antwoorden met een toelichting gegeven. Een klikbare knop leidt vervolgens direct door naar de volgende stap die na dat antwoord van toepassing is. Ook zijn er uitklapbare velden met extra informatie die nuttig kan zijn bij het beantwoorden van de vragen.

Bekijk het stappenplan op deze pagina.

Disclaimer

Kenniscentrum Europa Decentraal heeft veel zorg besteed aan de uitwerking van dit stappenplan. Desondanks kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de conclusies die gebruikers aan deze informatie verbinden. De uitkomsten van het stappenplan zijn afhankelijk van de keuzes van de gebruiker. De juistheid van de keuzes is en blijft afhankelijk van de gebruiker.

Wilt u de uitkomst voor uw situatie bespreken met een adviseur van Europa Decentraal, neem dan contact op met de helpdesk.

Meer informatie

Aanbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal

Oekraïne-dossier, Kenniscentrum Europa Decentraal

Vol gas naar een nieuwe leverancier, Kenniscentrum Europa Decentraal

Sanctiepakket Rusland, Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo

Ontheffingsaanvraagloket, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland