Nieuws

Publicatie: 30 oktober 2023

Door: en


De nieuwe regels op het gebied van intelligente transportsystemen (ITS) zijn door de Raad en het Europees Parlement goedgekeurd. De nieuwe Richtlijn vervangt de oude ITS-richtlijn, Richtlijn 2010/40, en heeft onder meer als doel om de diensten van routeplanners te verbeteren en vervoer in het algemeen te verduurzamen.

Bestaande ITS-regels

De bestaande ITS-richtlijn stelt regels op voor intelligente vervoerssystemen; systemen waarin communicatie- en informatietechnologie gebruikt worden voor wegvervoer, -voertuigen, -infrastructuur en -gebruikers. Dit is onder meer belangrijk voor het laten aansluiten van verschillende vervoerswijzen op elkaar, bijvoorbeeld de aansluiting van bus- op treinvervoer. Op grond van deze Richtlijn hebben de lidstaten een keuze of zij een ITS gebruiken, maar moeten zij de regels van de Richtlijn volgen wanneer zij besluiten dit te doen.

De oude Richtlijn zette een kader uit dat het invoeren van ITS gecoördineerd door de gehele EU mogelijk maakt. Dit werd gedaan door het vaststellen van bepaalde normen voor het invoeren en gebruik van ITS. Deze zorgen voor interoperabiliteit, compatibiliteit en continuïteit tussen lidstaten. Dit betekent dat verschillende systemen goed op elkaar aan moeten sluiten en bruikbaar moeten zijn, onafhankelijk van waar in de EU men zich bevindt. Zo moet een navigatiesysteem bijvoorbeeld in alle EU-landen te gebruiken zijn en rekening houden met verschillen in infrastructuur tussen lidstaten.

Nieuwe regels

De nieuwe Richtlijn zet in op de beschikbaarheid van gegevens en de uitrol van ITS-diensten specifiek voor verkeersveiligheid en -beveiliging. Hiernaast worden de ITS-diensten die verbondenheid binnen de EU op het gebied van mobiliteit verder gestimuleerd.

De EU wil deze doelen bereiken door ‘coöperatieve intelligente vervoersystemen” (C-ITS). Dit zijn vervoerssystemen die het mogelijk maken om gebruikers en apparaten samen te laten werken door het uitwisselen van beveiligde en betrouwbare berichten. Door deze technologie kunnen voertuigen en infrastructuur met elkaar communiceren. Hierdoor kunnen bestuurders gewaarschuwd worden voor verkeershinder en op basis hiervan een alternatieve route nemen. Op deze manier zorgt C-ITS voor een efficiënter, veiliger en duurzamer transportnetwerk.

De nieuwe Richtlijn verzekert dat deze technologie betrouwbaar is in de gehele EU. Dit wordt gedaan door het opzetten van een C-ITS-certificeringsbeleid met een bijbehorende autoriteit, een beheerder met een C-ITS-vertrouwenslijst en een C-ITS-contactpunt. Al deze rollen zullen vervuld worden door de Europese Commissie.

Vervolgstappen

De nieuwe Richtlijn zal binnenkort in het Publicatieblad van de EU verschijnen, waarna deze twintig dagen later in werking zal treden. Vanaf inwerkingtreding hebben de lidstaten 24 maanden om de Richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Bron

Smarter journey planners, better access for emergency services, and more sustainable transport thanks to revised Intelligent Transport Directive adopted today – Europese Commissie

Meer informatie

Intelligente transportsystemen – Kenniscentrum Europa Decentraal