Nieuws

Publicatie: 30 oktober 2023

Door: en


De Europese Commissie vraagt om feedback voor een voorstel om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen. Hiervoor kunnen decentrale overheden in vorm van een commentaar feedback geven over obstakels die zij ervaren bij grensoverschrijdende samenwerking met Europese regio’s. Feedback geven kan tot 16 november 2023.

Achtergrond

Juridische en administratieve hinderpalen kunnen een negatieve invloed op grensoverschrijdende samenwerking hebben en het potentieel van deze regio’s in de weg staan. De Commissie wil daarom een nieuwe verordening voorstellen voor een rechtskader om deze obstakels uit de weg te ruimen. Alle burgers, ondernemingen, het maatschappelijk middenveld, overheidsinstanties en andere belanghebbenden voor wie de wetgeving gevolgen heeft, kunnen tijdens de een raadplegingsprocedure hun mening geven. Het huidige initiatief zou het voorstel uit 2018 voor een verordening betreffende een mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen wijzigen. Meer informatie is op deze website te vinden.

Feedback

Decentrale overheden, regio’s, burgers ondernemingen en belanghebbenden kunnen in vorm van een commentaar feedback indienen. Deze verschijnt online, zodat andere betrokkenen de feedback kunnen lezen.  Reageren is mogelijk is tot 16 november 2023 op deze website.

Bron

Consultatie Grensoverschrijdende samenwerking, Publicatie Europese Commissie