Nieuws

Publicatie: 4 december 2023

Door: en


De Europese Commissie evalueert de Nitraatrichtlijn en vraagt om feedback. Het doel van de Nitraatrichtlijn is om grond- en oppervlaktewater te beschermen tegen verontreiniging van nitraten die uit de landbouw komen en het water vervuilen. De Europese Commissie evalueert de Richtlijn en vraagt aan decentrale overheden om feedback geven over de toepassing van deze richtlijn. Feedback geven is mogelijk tot 8 maart 2024.

Achtergrond

Uit het Europees waterbeleid, waaronder ook de Nitraatrichtlijn, volgen verplichtingen voor decentrale overheden wat betreft waterbeheer. Vooral bij het uitvoeren van het waterbeleid en het verstrekken van vergunningen op het gebied van water moeten decentrale overheden rekening houden met Europese waterwetgeving, zoals de Nitraatrichtlijn. De Nitraatrichtlijn stelt maatregelen op voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, en om meststoffen en stikstof in grondwater te verminderen. Meer over Europees waterbeheer vindt u hier.

Feedback

De Commissie vraagt de mening van decentrale overheden over mogelijke obstakels die overheden bij de toepassing van de Nitraatrichtlijn ervaren. De feedback wordt opgenomen en verwerkt tijdens de beoordeling van de Nitraatrichtlijn. Overheden en andere doelgroepen kunnen tot 8 maart 2024 een vragenlijst invullen.

Bronnen

Raadpleging Beoordeling Nitraatrichtlijn, Europese Commissie

Waterbeheer in Nederland, Kenniscentrum Europa Decentraal