Nieuws

Publicatie: 28 november 2022

Door: en


Kenniscentrum Europa Decentraal (KED) werkt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan een verkenning. Voor het onderwerp digitalisering onderzoeken we welke dienstverlening decentrale overheden hierin wensen van het KED en anderen, zoals het IPO, de VNG en UvW.

We willen graag van u weten welke dienstverlening u helpt om de vertaalslag te maken van Europese beleidsvoorstellen omtrent digitalisering naar de eigen beleidsaanpak op digitalisering.

Medewerkers van decentrale overheden die zich bezighouden met het thema digitalisering kunnen onderstaande vragenlijst beantwoorden. Indien u de vragen tijdens een digitaal overleg wilt beantwoorden, gaan we graag met u in gesprek. Vul hieronder uw gegevens in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. KED gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. Lees hier meer over in ons privacybeleid.