Nieuws

Publicatie: 13 juni 2022

Door:


De vierde ronde voor financieringsaanvragen via de European City Facility (EUCF) is geopend. Dit fonds biedt gemeenten financiële ondersteuning op maat van €60.000. De gemeente kan dit geld inzetten voor het ontwikkelen van investeringsconcepten om de transitie naar duurzame energie te versnellen. Deze ronde is specifiek gericht op energie-efficiëntie. Leeuwarden is een van de gemeenten die in een eerdere ronde een succesvolle aanvraag deed voor deze subsidie.

Decentrale overheden en de energietransitie

Gemeenten en andere decentrale overheden spelen een sleutelrol in de energietransitie, bijvoorbeeld bij het opzetten van programma’s voor investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie of bij het bundelen van kleinere projecten in grotere investeringsportefeuilles. Er zijn echter ook obstakels. Zo ontbreekt het regelmatig aan voldoende uitgewerkte investeringsconcepten. De beschrijving van het geplande investeringsproject is niet volledig genoeg of de promotor(en) en lokale belanghebbenden zijn niet voldoende in kaart gebracht. EUCF biedt steden en gemeenten financiële steun om deze problemen aan te pakken.

Voorbeeld: de gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden ontving in een vorige ronde financiering uit de EUCF voor het project GridRelief. Dit project wil slimme oplossingen de overbelasting van het elektriciteitsnet op het bedrijventerrein De Zwette tegengaan. Het geld wordt gebruikt om onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid, technische specificaties, organisatie en kosten van deze oplossingen. Met de uitkomsten van het onderzoek kan vervolgens een investeringsconcept voor het industrieterrein ontwikkeld worden. Meer informatie over het project en tips van de gemeente Leeuwarden vindt u hier.

EUCF: snelle en eenvoudige ondersteuning

De European City Facility is opgezet binnen het kader van het Horizon 2020 Framework Programma voor Onderzoek en Innovatie van de EU. De EUCF verleent snelle, eenvoudige financiële ondersteuning aan gemeenten in de vorm van forfaitaire bedragen van 60.000 euro. De procedures voor aanvraag en rapportage zijn laagdrempeliger dan andere EU-subsidies, daarmee is de financiering relatief toegankelijk.

De EUCF heeft als doel om gemeenten te helpen investeringsconcepten te ontwikkelen op het gebied van de energietransitie. Voorbeelden hiervan zijn  haalbaarheidsstudies, financiële, juridische en marktanalyses en risico-evaluaties. De investeringsconcepten moeten aansluiten bij bestaande en politiek goedgekeurde klimaat- en energieplannen.

VOOR WIE?

Het doel van de EUCF is om steden en gemeenten te ondersteunen bij de financiering en uitvoering van hun energie- en klimaatstrategieën. Het fonds staat open voor gemeenten, lokale overheden of groeperingen daarvan, en voor andere lokale publieke organisaties waarin gemeenten of lokale autoriteiten zich verenigen. Het gaat hierbij om eenmalige financiële ondersteuning.

HET RESULTAAT

De investeringsconcepten die EUCF ondersteunt vormen geen eindresultaat, maar een eerste stap in de richting van een volwaardig bedrijfs- en financieel plan en daaropvolgende mobilisatie van (lokale) investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Financieringsbronnen voor het vervolg van het project kunnen afkomstig zijn uit de particuliere sector, maar ook uit andere Europese fondsen en subsidies. Een overzicht hiervan is te vinden in de EU-fondsenwijzer.

DEELNEMEN?

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 september 2022. Verdere informatie is te vinden in de officiële oproep en op de website van EUCF.

BRON

Website European City Facility (EUCF)

Door

Gertrude Kort, Kenniscentrum Europa Decentraal

Meer informatie

EUCF, EU-fondsenwijzer, Kenniscentrum Europa Decentraal

Gemeente Leeuwarden krijgt subsidie vanuit European City Facility (EUCF), Kenniscentrum Europa Decentraal