Nieuws

Publicatie: 15 januari 2024

Door:


De European City Facility (EUCF) heeft de zesde ronde voor financieringsaanvragen geopend. EUCF verleent snelle, eenvoudige, eenmalige financiële ondersteuning aan gemeenten voor het implementeren van acties uit hun klimaat- en energieplannen. Deelnemende gemeenten kunnen elk een vast bedrag van €60.000 euro ontvangen. Gemeenten kunnen hun aanvragen indienen tot 15 maart 2024 om 17:00u.

EUCF en de rol van decentrale overheden

Gemeenten en andere decentrale overheden spelen een sleutelrol in de energietransitie. Gemeenten zetten bijvoorbeeld programma’s op voor investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie of het bundelen van kleinere projecten in grotere investeringsportefeuilles. Er zijn echter obstakels. Zo ontbreekt het regelmatig aan voldoende uitgewerkte investeringsconcepten. De beschrijving van het geplande investeringsproject is niet volledig genoeg of de promotor(en) en lokale belanghebbenden zijn niet voldoende in kaart gebracht.

EUCF biedt steden en gemeenten financiële steun om deze problemen aan te pakken. Het programma beoogt gemeenten te helpen om investeringsconcepten te ontwikkelen ten behoeve van de energietransitie. Voorbeelden hiervan zijn haalbaarheidsstudies, financiële, juridische en marktanalyses en risico-evaluaties. De investeringsconcepten moeten aansluiten bij bestaande en politiek goedgekeurde klimaat- en energieplannen. De procedures voor aanvraag en rapportage zijn laagdrempeliger dan andere EU-subsidies, daarmee is de financiering relatief toegankelijk. In deze zesde ronde is voor 75 gemeenten een bedrag van € 60.000 beschikbaar.

Goed voorbeeld: Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden heeft in een vorige ronde 60.000 euro ontvangen voor hun project GridRelief. Met de financiering van de EUCF heeft de gemeente onderzoek laten doen naar oplossingen voor de overbelasting van het elektriciteitsnet op een bedrijventerrein De Zwette. Op die manier heeft de gemeente het geld gebruikt voor verder onderzoek naar de haalbaarheid, technische specificaties, organisatie en kosten van deze oplossingen waaruit uiteindelijk een investeringsplan is ontwikkeld.

Klik hier voor meer informatie over GridRelief en tips van de gemeente Leeuwarden over EUCF.

Voor wie?

Het doel van de EUCF is om steden en gemeenten te ondersteunen bij de financiering en uitvoering van hun energie- en klimaatstrategieën. Het fonds staat open voor gemeenten, lokale overheden en voor andere lokale publieke organisaties waarin gemeenten of lokale autoriteiten zich verenigen. Deze moeten wel een klimaat- en energieplan hebben. Het gaat hier om eenmalige financiële ondersteuning.

Financiering waarvoor?

De investeringsconcepten die EUCF ondersteunt vormen een eerste stap in de richting van een volwaardig bedrijfs- en financieel plan en daaropvolgende mobilisatie van (lokale) investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Financieringsbronnen voor het vervolg van het project kunnen afkomstig zijn uit de particuliere sector, maar ook uit andere Europese fondsen en subsidies.

Meer weten over de EUCF en andere Europese financieringsmogelijkheden? Lees meer in de EU-fondsenwijzer.

Deelnemen?

Aanvragen voor financiering kunnen worden ingediend tot 15 maart 2024 om 17:00. Op 22 januari tussen 14:00 en 15:00 uur vindt een webinar plaats dat deelnemers meer toelichting biedt op de financieringsmogelijkheden en het aanmeldproces. Aanmelden is mogelijk via de Microsoft teams-link.

Bron

Website European City Facility

Meer informatie

European City Facility, Kenniscentrum Europa Decentraal

Gemeente Leeuwarden krijgt subsidie vanuit European City Facility (EUCF), Kenniscentrum Europa Decentraal