Nieuws

Publicatie: 9 oktober 2023

Door: en


De Europese Commissie oordeelt positief over het nieuwe herstel- en veerkrachtplan van Nederland, goed voor 5,4 miljard euro aan subsidies. De middelen uit het fonds NextGenerationEU zijn met name bedoeld voor de groene transitie. Op 29 september 2023 keurde de Europese Commissie het hernieuwde plan goed. Wijzigingen aan het oorspronkelijke plan waren nodig vanwege onder andere de gestegen kosten als gevolg van de hoge energieprijzen, de hogere rentestand en personeelstekorten.

Hoe werkt NextGenerationEU?

NextGenerationEU is een tijdelijk herstelinstrument van € 806 miljard dat is opgericht door de Europese Commissie. Het doel van dit instrument is de ondersteuning van het herstel van de economie in de Europese Unie (EU) na de coronapandemie. De Faciliteit voor herstel en veerkracht (‘Recovery and Resilience Facility’ of RRF) maakt een belangrijk deel uit van NextGenerationEU. Een deel van de middelen onder de RRF zijn vaste subsidies die aan lidstaten worden verstrekt. Een ander deel wordt in de vorm van leningen aan lidstaten verstrekt. Indien een lidstaat zo’n lening niet volledig gebruikt, gaat het resterende bedrag naar REPowerEU ter ondersteuning van de groene transitie.

Om aanspraak te kunnen maken op de middelen, moet elke lidstaat een herstel- en veerkrachtplan ter goedkeuring indienen bij de EU. Dit plan moet ieder jaar hernieuwd worden, zodat duidelijk is waar het geld aan wordt besteed. Op 29 september 2023 heeft de Europese Commissie het hernieuwde plan voor herstel en veerkracht van Nederland goedgekeurd.

Wat houdt het Nederlandse plan in?

Het eerste Nederlandse herstel- en veerkrachtplan is op 4 oktober 2022 door de EU aangenomen. Dit plan was vooral gericht op de groene en digitale transitie van Nederland. Deze hoofddoelen blijven ongewijzigd en staan nog steeds centraal in het hernieuwde plan. Omdat er binnen een jaar veel veranderingen en ontwikkelingen op lokaal niveau hebben plaats gevonden, was Nederland genoodzaakt om het oorspronkelijke herstel- en veerkrachtplan aan te passen. Bijvoorbeeld veranderingen in energieprijzen of technologische ontwikkelingen die een invloed op de Nederlandse veerkracht hebben zijn opgenomen in het hernieuwde plan.

Nederland heeft het plan in juli 2023 aan de Commissie voorgelegd. Het hernieuwde plan van € 5,4 miljard bevat 22 hervormingen en 28 investeringen. Van de € 5,4 miljard gaat € 454 miljoen naar het REPowerEU programma.

Groene transitie

De aanpassingen aan het Nederlandse plan voor herstel en veerkracht richten zich vooral op de groene transitie. In het oude plan werd 48% van de beschikbare middelen voor klimaatdoelstellingen gebruikt, inmiddels is dat 55%. Innovatie op het vlak van hernieuwbare energie en duurzaam vervoer behoren tot de belangrijkste onderwerpen. Deze focus op de groene transitie zal ook invloed hebben op gemeenten en provincies, die vaak gebruik maken van subsidies op het gebied van verduurzaming en vergroening.

Verder investeert Nederland ook meer in de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Deze subsidie is vooral op woningeigenaren en zakelijke gebruikers gericht. Het budget van de subsidie is namelijk van € 350 miljoen verhoogd naar € 560 miljoen.

Met deze herzieningen beoogt Nederland de veerkracht van de Nederlandse economie te verhogen. De Europese Raad heeft nu vier weken de tijd om de beoordeling van de Europese Commissie te bevestigen. Indien de Europese Raad met het oordeel van de Commissie instemt kan de eerste betalingsaanvraag van Nederland worden ingediend.

Bronnen

Persbericht, Goedkeuring door Europese Commissie

Persbericht, NextGenerationEU

Nederlandse plan voor herstel-en veerkracht

ISDE