Nieuws

Publicatie: 20 november 2023

Door: en


De Commissie heeft 171 nieuwe LIFE-projecten goedgekeurd, wat in totaal een investering van € 396 miljoen is. LIFE is een belangrijk Europees fonds voor projecten op het vlak van klimaat en milieu en is ook voor Nederlandse overheden een essentieel programma.

Wat is LIFE?

LIFE is het programma voor milieu- en klimaatactie binnen de EU. De doelstelling van het LIFE-programma is om bij te dragen aan de transitie naar een economie die duurzaam, circulair, energie-efficiënt, klimaatneutraal en klimaatbestendig is. Onderwerpen zoals milieubescherming, milieuherstel en het verbeteren van biodiversiteit spelen een belangrijke rol bij het LIFE-programma. Dit programma is daarmee ook een belangrijk instrument voor de realisatie van de klimaatdoelstellingen die de Commissie in de Green Deal heeft vast gesteld.

De Commissie heeft nu 171 nieuwe projecten onder het LIFE-programma goedgekeurd. Deze projecten zijn gezamenlijk € 396 miljoen waard. Daarmee zijn de investeringen in LIFE 28,5% hoger dan vorig jaar.

Nederlandse projecten onder LIFE

Het LIFE-programma bestaat uit vier thematische onderdelen, namelijk natuur en biodiversiteit, circulaire economie en levenskwaliteit, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie en transitie naar schone energie. Net als vorige jaren nemen Nederlandse partijen ook dit jaar deel aan een groot aantal succesvolle LIFE-projecten.

Een voorbeeld hiervan is LIFE WATERSOURCE, een project gericht op het produceren van drinkwater vanuit natuurlijke bronnen, zoals het IJsselmeer. Daarnaast zijn er in Nederland ook projecten zoals ENEFIRST PLUS, over het inbedden van investeringen in de energietransitie en Peat Pals waar Nederland in samenwerking met België de bescherming van veengebieden versterkt. Verder nemen ook Nederlandse decentrale overheden deel aan LIFE-projecten, zoals gemeente Alphen aan den Rijn bij het project Green-LED, voor de verbetering van watervoorzieningen.

LIFE kan veelzijdig worden ingezet op onderwerpen die relevant zijn voor decentrale overheden, zoals waterbeheer en verduurzaming. Meer over LIFE vindt u hier.

Meer informatie over Europese fondsen vindt u op deze website.

Bronnen

Persbericht Commissie investeert in 171 nieuwe LIFE projecten, Europese Commissie

Projectvoorbeelden onder LIFE, Europese Commissie

EU-fondsenwijzer, KED