Nieuws

Publicatie: 3 oktober 2022

Door:


Op 10 oktober 2022 is het zover: dan moeten alle lopende contracten met een Russische onderneming zijn beëindigd. Onlangs werd bekend gemaakt dat er op verzoek een algemene ontheffing wordt verleend tot 1 januari 2023 voor partijen met contracten met SEFE Energy Ltd. (voorheen Gazprom). Dat geldt echter niet voor alle andere contracten. Dat betekent dat deze contracten vóór 10 oktober moeten zijn opgezegd of dat er ontheffing moet zijn verleend.

Korte terugblik

Veel decentrale overheden hadden een contract met een Russische leverancier. Dit was voornamelijk voor de levering van gas, maar ging ook vaak over ICT of papier. Sinds de aankondiging van het vijfde sanctiepakket tegen Rusland is duidelijk dat alle (nieuwe) aanbestedingen en lopende contracten van overheidsopdrachten boven de Europese drempelbedragen moeten worden beëindigd. Dit geldt niet voor nationale aanbestedingen en contracten, zoals de meervoudige onderhandse procedure of het open house-model. Wanneer het niet lukt om een alternatieve leverancier te vinden konden decentrale overheden een ontheffing aanvragen voor hun contract. Hiervoor is op 23 juni een beleidsregel gepubliceerd.

Stappenplan

Hoewel de tijd dringt is het nog niet te laat om aan de sancties te voldoen. Voor een praktische uitleg over hoe decentrale overheden om moeten gaan met het verbod op deelname van Russische entiteiten aan overheidsopdrachten in de EU raden we u aan om ons Stappenplan te raadplegen.

Wat als?

Als het contract niet wordt beëindigd en de termijn van 10 oktober wordt overschreden is er sprake van een economisch delict. In dat geval is het mogelijk dat het Openbaar Ministerie na onderzoek overgaat tot strafrechtelijke vervolging. Laat het niet zover komen en zet nu nog de benodigde stappen!

Meer informatie

Oekraïne-dossier, Kenniscentrum Europa Decentraal

Ontheffing voor gascontracten SEFE Energy verlengd tot 1 januari 2023, Kenniscentrum Europa Decentraal

Stappenplan contracten met Russische leveranciers, Kenniscentrum Europa Decentraal