Nieuws

Publicatie: 21 juli 2022

Door:


Nederland behoort tot de koplopers binnen de Europese Unie op het gebied van digitalisering. Toch zijn er nog veel stappen te zetten om de kansen van de nieuwste technologieën in ons dagelijkse leven volop te benutten. Om het digitaliseringsproces binnen Nederland te versnellen, stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) extra geld ter beschikking voor de maakindustrie. De beschikbare gelden voor deze digitaliseringsslag worden ter beschikking gesteld vanuit het Rijk als aanvulling op de Europese gelden uit het financieringsinstrument Digital Europe.

Schaalsprongagenda Smart Industry 2022-2026

De afgelopen jaren zorgde het Smart Industry programma ervoor dat de digitalisering van de maakindustrie in Nederland enorme sprongen heeft gemaakt. Toch blijkt dat er een schaalsprong (grote groei) nodig is om een grote groep bedrijven te bereiken die aan de slag kunnen gaan met het thema Smart Industry. Daarom zijn in de Schaalsprongagenda Smart Industry 2022-2026 de ambities voor 2026 bekend gemaakt:

  • Digitalisering doorvoeren in de waardeketen en op fabrieksniveau
  • Digitale vaardigheden voor medewerkers
  • Samenwerking van bedrijven en organisaties in een sterk ecosysteem

Specifiek staat in de agenda het doel beschreven om ten minste 1000 bedrijven een stap te laten zetten bij het digitaliseren van hun bedrijfsprocessen, door de Smart Industry technologie te implementeren in de fabriek. Daarnaast wordt ingezet op de toepassing van digitale technologieën bij 3500 bedrijven en 200.000 mensen. Om deze reden is het van belang dat er steeds nieuwe kennis wordt ontwikkelend en deze ook wordt vertaald naar de praktijk. Hiervoor worden de European Digital Innovation Hubs (EDIH) ingezet.

European Digital Innovation Hubs (EDIH)

Digitalisering is essentieel voor het voortbestaan van het mkb. Het zorgt onder meer voor banen en inkomsten. Tegelijkertijd bestaan er veel uitdagingen bij de toepassing van digitale technologie. Daarom is het van belang dat er gebruik wordt gemaakt van de EDIH’s. EDIH’s hebben zowel lokale als Europese functies. Zo kunnen EDIH’s bedrijven helpen met de toegang tot financiering, met het versterken van het netwerk en door het bieden van experimenteerruimte.

Nederland heeft ervoor gekozen om hier vijf verschillende hubs voor op te richten, met elk eigen prioriteiten:

Noord-Nederland

De hub in het noorden profileert zich met name op de technologie van autonome systemen en focust onder andere op Smart Agri en gebouwde omgeving, nutsbedrijven en mobiliteit.

Oost-Nederland

In het oosten ligt de focus met name op robotica en sensortechnologie in cyber-physical systems en wordt gewerkt aan de toepassing van Artificial Intelligence (AI) in de maakindustrie, agri-food en MedTech.

Zuid-Nederland

Het zuiden kijkt vooral naar digitalisering, data delen en relevante technologieën zoals AI, digital twinning en cybersecurity voor Medtech, de automobielindustrie en de chemische industrie.

West-Nederland

Het westen richt zich op XXL-schaal robotica, 3D-printen, connectiviteit en cybersecurity binnen de maakindustrie, de haven en de maritieme sector en de glastuinbouw.

Noordwest-Nederland

Noordwest-Nederland richt zich op vier sectoren in de regionale economie: Media, Health, Agri en Smart Industry. Daarnaast is vooral aandacht voor AI en High Performance Computing.

Digital Europe 2021-2027

De financiering voor de activiteiten van de Nederlandse European Digital Innovation Hubs is voor een groot gedeelte afkomstig uit het Europees programma Digital Europe. Het financieringsinstrument richt zich onder andere op het versnellen van het digitale technologiegebruik, AI en cybersecurity. Potentiële aanvragers zijn onder andere het MKB, kennisinstellingen en overheidsinstanties, die zich bezighouden met het digitaliseren van processen. In totaal beschikt het programma over een budget van ruim 7,5 miljard euro en heeft het een looptijd tot eind 2027.

EZK vult in enkele gevallen deze Europese gelden aan met nationale cofinanciering. ‟Verduurzaming en digitalisering van onze economie zorgen voor banen en inkomsten. Daarom ondersteunt het kabinet nu extra op regionaal niveau zowel de maakindustrie als digitalisering van het MKB om nationaal verder te kunnen groeien,‟ aldus minister Adriaansens. Naast de extra steun voor de digital innovation hubs, stelt EZK ook financiële middelen ter beschikking voor de Nederlandse deelname aan het project gericht op de marktplaats voor cloud-to-edge-diensten. Cloud-to-edge is een digitale technologie gericht op databewerking en meer vloeiende datastromen. Het gebruik van een dergelijke technologie zorgt voor meer toegankelijke en betrouwbare oplossingen om het verwerken van lokale data (edge) te verbeteren, voordat deze data centraal worden opgeslagen (cloud).

In de komende jaren is de verwachting dat het ministerie van EZK meer cofinanciering zal vrijmaken in het kader van Digital Europe. Hiermee wordt het mogelijk om de opbouw en facilitering van de brede toepassing van technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie en cybersecurity, te stimuleren.

Meer informatie over het programma Digital Europe en de aanvraagprocedure vindt u in onze EU-fondsenwijzer.

Bron

Minister Adriaansens: 30 miljoen extra voor digitalisering maakindustrie, Rijksoverheid

Door

Brent Bos en Evelien van Buuren, Kenniscentrum Europa Decentraal

Meer informatie

Digitale Overheid, Kenniscentrum Europa Decentraal

EU-fondsenwijzer, Kenniscentrum Europa Decentraal

Europese digitale-innovatiehubs, Europese Commissie