Nieuws

Publicatie: 19 februari 2024

Door: en


Vorige week hebben het Europese Parlement en de Raad van de EU een akkoord bereikt over de Gigabit Infrastructuur Verordening. De verordening, die in februari 2023 was voorgesteld door de Europese Commissie, is bij deze officieel aangenomen.

Wat houdt de Gigabit Infrastructuur Verordening in?

De nieuwe Gigabit Infrastructuur Verordening is gericht op het verlagen van de kosten en het versnellen van de implementatie van gigabitnetwerken. Een gigabitnetwerk maakt het mogelijk om met hogesnelheid te communiceren en gegevens uit te wisselen.

Wanneer de verordening in werking treedt kunnen alle Europese burgers gebruik maken van een snellere internetverbinding. De nieuwe verordening heeft ook als doel om de ecologische impact van elektronische communicatienetwerken te verminderen door het gebruik van milieuvriendelijke technologieën, zoals glasvezel en 5G, te stimuleren.

Wijzigingen

Het voorlopige akkoord volgt in grote lijnen het Commissievoorstel, enkele delen van het voorstel zijn door inbreng van de Raad en het Parlement echter gewijzigd. Zo is er een verplicht mechanisme geïntroduceerd voor de bemiddeling tussen overheidsdiensten en telecomoperatoren om de vergunningsprocedure te vergemakkelijken.

Verder is er een uitzondering in de verordening opgenomen voor een overgangsperiode voor kleinere gemeenten, evenals specifieke bepalingen om de connectiviteit in plattelands- en afgelegen gebieden te bevorderen. De Raad wil een langere overgangsperiode voor kleine gemeenten.

Voor gemeenten met minder dan 3.500 inwoners wordt het mogelijk om de standaard overgangsperiode van 24 maanden te verlengen met nog eens 12 maanden. Zo hebben gemeenten die minder capaciteit en kennis in huis hebben vanwege hun omvang toch genoeg tijd om zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Decentrale Relevantie

De nieuwe Gigabit Infrastructuur Verordening is relevant voor decentrale overheden omdat netwerkaanbieders worden ingezet om de netwerken uit te rollen en gemeenten geven de vergunningen hiervoor uit.

Daarnaast krijgen decentrale overheden zelf ook te maken met positieve veranderingen door de verordening. De nieuwe netwerken zorgen ervoor dat decentrale overheden een snellere verbinding hebben, waardoor ze hun taken beter en sneller uit kunnen voeren.

De volgende stap

Het bereikte akkoord over de Gigabit Infrastructuur Verordening moet nu formeel worden aangenomen door het Europees Parlement en de Raad. Hierna zal het gepubliceerd worden in het publicatieblad van de Europese Unie, waarbij ook bekend wordt wanneer de verordening in werking treedt

De nieuwe regels zullen 18 maanden na de inwerkingtreding van de Verordening rechtstreeks van toepassing zijn in alle lidstaten, waarbij bepaalde bepalingen iets later van toepassing zullen zijn. Ook zullen deze nieuwe regels de richtlijn ter vermindering van de breedbandkosten vervangen.

Bron

Verordening Gigabit Infrastructuur, Europese Raad

Press release, Europese Commissie

Meer informatie