Nieuws

Publicatie: 12 juni 2023

Door:


De Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben aangekondigd dat de WHO vanaf juni 2023 het systeem van de EU voor digitale COVID-19-certificering zal overnemen. De WHO zal dit bestaande systeem vervolgens gebruiken om een mondiaal gezondheidscertificeringssysteem op te zetten. Dit certificeringssysteem zal dienen ter bescherming van burgers tegen huidige en toekomstige gezondheidsbedreigingen. Het overnemen van het COVID-19-certificeringssysteem is de eerste stap naar het opzetten van een wereldwijd netwerk voor digitale gezondheidscertificering van de WHO.

Het gezamenlijke initiatief van de Commissie en de WHO is gebaseerd op de mondiale gezondheidsstrategie van de EU en de mondiale strategie voor digitale gezondheidszorg van de WHO-lidstaten. In december 2022 hebben de Commissie en de WHO tevens een overeenkomst getekend welke strekt tot een betere strategische samenwerking tussen de twee instituten. Deze eerder gesloten overeenkomst vormt de basis voor de huidige samenwerking met betrekking tot het digitale gezondheidscertificeringssysteem. Het mondiale systeem bouwt voort op het COVID-certificeringssyteem, welke tijdens de pandemie door de Europese Unie werd opgezet om zo het vrije verkeer binnen de grenzen van de EU te kunnen waarborgen. De Commissie zal met betrekking tot het nieuwe, mondiale systeem haar technische expertise inzetten. Verder zal de Commissie samen de WHO werken aan de ontwikkeling, het beheer en de toepassing ervan. Deze samenwerking is gebaseerd op de gedeelde waarden en beginselen van transparantie en openheid, inclusiviteit, verantwoordingsplicht, gegevensbescherming en privacy, veiligheid, schaalbaarheid op mondiaal niveau en billijkheid. 

Decentrale relevantie

In het kader van dit mondiale systeem voor digitale gezondheidscertificering zal een reeks van digitale producten worden ontwikkeld. Ook decentrale overheden kunnen in de nabije toekomst te maken krijgen met het mondiale certificeringssysteem. Tijdens de coronapandemie kon bijvoorbeeld een digitaal testbewijs en/of vaccinatiebewijs een burger toegang verlenen tot plaatselijke evenementen, wat vervolgens ter plekke gecontroleerd diende te worden. De handhaving hiervan lag bij de lokale autoriteiten.

Bron

Digitale gezondheidszorg: Commissie en WHO lanceren baanbrekend initiatief, Europese Commissie

Meer informatie

E-health, Kenniscentrum Europa Decentraal