Nieuws

Publicatie: 11 maart 2024

Door: en


Het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie (hierna: de Raad) hebben de Verordening Interoperabel Europa aangenomen. Deze nieuwe wet bevat maatregelen om het interoperabiliteitsniveau van de overheidssector in de hele EU versneld te verhogen. Interoperabiliteit helpt lidstaten de doelstellingen voor digitalisering te behalen die zijn vastgesteld in het Digital Decade programma. Dit doet de Verordening door versnipperde beleidsvoering in de EU-lidstaten tegen te gaan en digitale innovatie meer te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan het systeem bij DUO dat geautomatiseerd een afschrift van een diploma stuurt naar een andere overheidsorganisatie in een andere lidstaat.

Wat is interoperabiliteit?

Het bereiken van grensoverschrijdende interoperabiliteit is één van de doelstellingen binnen de Digital Decade. Organisaties en systemen zijn interoperabel als ze zonder beperkingen kunnen samenwerken en naadloos op elkaar aansluiten. De EU richt zich nu op digitale interoperabiliteit tussen overheden. Hierbij draait het om het vermogen van overheidsdiensten om samen te werken en om op elektronische wijze informatie uit te wisselen.

In 2017 creëerde de Europese Commissie het Europees Interoperabiliteitskader (EIF). Het kader biedt de Europese overheidsdiensten concrete richtlijnen en aanbevelingen voor het opzetten van goed werkende interoperabele digitale overheidsdiensten. De laatste jaren is er echter gebleken dat dit vrijwillige interoperabiliteitskader onvoldoende resultaat opleverde en daarom is de nieuwe Verordening Interoperabel Europa in het leven geroepen. Hiermee is de plicht tot samenwerking vastgelegd en is de deelname van lidstaten niet meer vrijwillig.

Doel van de Verordening Interoperabel Europa

Het belangrijkste doel van de Verordening is het tot stand brengen van een nieuw samenwerkingskader voor overheidsinstanties in de EU zodat er een naadloze grensoverschrijdende verlening van overheidsdiensten kan plaatsvinden. Het opzetten van een onderling verbonden netwerk tussen alle digitale overheidsdiensten moet na verwezenlijking zorgen voor betere publieke dienstverlening en digitale samenwerking.

Decentrale relevantie

Zonder effectieve samenwerking op alle overheidsniveaus komt interoperabiliteit niet van de grond. Hier ligt dus ook een verantwoordelijkheid voor alle decentrale overheden. De Verordening Interoperabel Europa zal lokale bestuurders voorzien van definities, principes, aanbevelingen en praktische gebruiksscenario’s. Hierdoor kunnen overheden onderling oplossingen delen en informatie hergebruiken, zodat ze het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Dit kan kostenverlagend werken voor decentrale overheden.

Bronnen

Persmededeling, Raad van de Europese Unie

Verordening Interoperabel Europa, het Europees Parlement en de Raad

Meer informatie

Voor een overzicht van de relevante Europese wet- en regelgeving rondom digitalisering, kunt kijken op onze Tijdlijn Digitalisering.

Mocht u meer willen weten dat over cyberveiligheid, dan kunt u kijken bij dit thema op ons overzicht van netwerk en platforms over digitalisering.