Nieuws

Publicatie: 19 februari 2024

Door:


Vanaf 17 februari 2024 is de Digitaledienstenwet (Digital Services Act, ofwel DSA) volledig van kracht. Tot voor kort was de toepassing van deze verordening beperkt tot grote aanbieders van digitale diensten, zoals Google en Apple. Vanaf nu creëert de DSA verplichtingen voor (bijna) alle aanbieders van zogenaamde tussenhandel diensten. Met deze wet wil de Europese Unie een veiligere, eerlijkere en transparantere digitale omgeving creëren.

De DSA is van toepassing op tussenhandeldiensten met gebruikers binnen de EU. Zij bieden één van de volgende online diensten aan:

  • Het doorgeven van informatie of het toegang geven tot een communicatiewerk.
  • Het doorgeven van informatie die tijdelijk wordt opgeslagen om latere doorgifte makkelijker en beter te maken.
  • Het opslaan van informatie op verzoek van de gebruiker.

Tussenhandeldiensten met minder dan 50 werknemers en met een omzet lager dan €10 miljoen krijgen een uitzondering: zij hoeven niet aan de DSA te voldoen. Voor de rest gelden bepaalde verantwoordelijkheden. Dit kan per soort tussenhandeldienst enigszins verschillen, maar ze hebben allen hetzelfde doel: de verspreiding van illegale middelen en content tegengaan.

Decentrale relevantie

Aangezien de DSA betrekking heeft op alle aanbieders van online digitale diensten, komen ook decentrale overheden hiermee in aanraking. Zo zijn bijvoorbeeld LinkedIn en Facebook aangemerkt als aanbieders met verplichtingen die volgen uit de DSA. Decentrale overheden communiceren langs deze sociale mediakanalen met inwoners en bedrijven. De verplichtingen voor deze platformen helpen ervoor dat decentrale overheden dit verantwoord en veilig kunnen doen.

Bron

Press corner, Europese Commissie

Meer informatie

Voor een overzicht van de relevante Europese wet- en regelgeving rondom digitalisering, kunt kijken op onze Tijdlijn Digitalisering.

Mocht u meer willen weten dat over cyberveiligheid, dan kunt u kijken bij dit thema op ons overzicht van netwerk en platforms over digitalisering.