Nieuws

Publicatie: 28 november 2022

Door: en


Om de maximale potentie van de Europese interne markt te benutten wil de Europese Unie dat overheidsdiensten beter samenwerken. Daarom heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een Europese Interoperabiliteitsverordening. Deze wet zal de oprichting van een netwerk van soevereine en onderling verbonden digitale overheidsdiensten ondersteunen en daarmee de digitale transformatie van de Europese publieke sector versnellen.

Wat is interoperabiliteit?

Interoperabiliteit gaat over het samen bereiken van gemeenschappelijke doelen. In de publieke sector heeft het betrekking op het vermogen van overheidsdiensten om samen te werken en om op elektronische wijze nuttige informatie uit te wisselen op een manier die door alle partijen wordt begrepen. Verbeterde interoperabiliteit leidt tot een opkomend netwerk van soevereine en onderling verbonden overheidsdiensten, wat weer belangrijk is voor het nastreven van de doelstellingen voor de Digital Decade.

Europese Interoperabiliteitsverordening

De digitale transformatie van overheidsdiensten is een van de topprioriteiten van Europa. Hoewel er de afgelopen jaren verschillende initiatieven zijn gelanceerd om grensoverschrijdende interoperabiliteit te vergemakkelijken, was geen van deze bindend en overkoepelend. Met de voorgestelde verordening wordt een samenwerkingskader voor interoperabiliteit tussen EU-lidstaten en EU-instellingen opgezet. Dit kan helpen bij het ontwerpen en implementeren van beleid waarin digitale aspecten al vanaf het begin worden meegenomen. De Commissie hoopt hiermee het delen van gegevens en de digitalisering van openbare diensten te verbeteren.

Belangrijke pijlers van de Europese Interoperabiliteitsverordening zijn verder:

  • Verplichte interoperabiliteitsbeoordelingen om de impact te evalueren van veranderingen in IT-systemen op grensoverschrijdende interoperabiliteit in de EU;
  • Het delen en hergebruiken van oplossingen aangedreven door een Interoperabel Europa Portaal – een one-stop-shop voor gedeelde en herbruikbare interoperabiliteitsoplossingen en samenwerking binnen de gemeenschap;
  • Innovatie- en ondersteuningsmaatregelen, waaronder regelgevende sandboxen voor beleidsexperimenten, GovTech-projecten om oplossingen voor hergebruik te ontwikkelen en op te schalen, en trainingsondersteuning.

Het voorgestelde kader voor samenwerking op het gebied van interoperabiliteit zal worden aangestuurd door de Interoperabele Europe Board. Het bestuur zal bestaan ​​uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten, de Commissie, het Comité van de Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal Comité. De Interoperabele Europe Board krijgt onder meer het mandaat om overeenstemming te bereiken over gemeenschappelijke herbruikbare bronnen, ondersteunings- en innovatiemaatregelen en om het Europees interoperabiliteitskader (EIF) bij te werken.

Evaluatie

De EU-lidstaten roepen al langer dat de samenwerking op het gebied van interoperabiliteit versterkt moet worden. Het huidige EIF heeft namelijk enkele beperkingen. Door gebrek aan interoperabiliteit worden gegevens momenteel niet efficiënt uitgewisseld, wat extra tijd en kosten met zich meebrengt. De Commissie vraagt daarom nogmaals om feedback van belanghebbenden op het huidige Europese interoperabiliteitskader. Belanghebbenden hebben tot 16 januari 2023 de tijd om hierop te reageren.

De feedback wordt meegenomen in de evaluatie, maar de raadpleging biedt ook de mogelijkheid om standpunten te verzamelen over de resultaten van het programma over interoperabiliteitsoplossingen van Europese overheidsdiensten (ISA2). Het ISA2-programma was een financieringsprogramma van de EU dat liep tot 31 december 2020. Overheidsdiensten, bedrijven en burgers konden financiering uit dit programma ontvangen voor de ontwikkeling van digitale oplossingen van interoperabele grens- en sectoroverschrijdende overheidsdiensten. ISA2 is inmiddels geëvolueerd tot het initiatief Interoperabel Europa. Dit initiatief wordt ondersteund door het programma Digitaal Europa. Hier kunt u meer over lezen in onze EU-Fondsenwijzer.

Bron

Voorstel voor een Europese Interoperabiliteitsverordening, Europese Commissie

Evaluatie en strategie Europees interoperabiliteitskader, Europese Commissie

Meer informatie

Digitale Overheid, Kenniscentrum Europa Decentraal

Digital Decade, Kenniscentrum Europa Decentraal