Nieuws

Publicatie: 21 juli 2022

Door: en


De eerste 118 deelnemende steden en regio’s aan de EU-Missie ‘Aanpassing aan de klimaatverandering’ zijn bekend! Op 7 juni introduceerde de Europese Commissie tijdens een ceremonie welke regio’s zich al hebben aangesloten bij de Missie. Deze Missie, die in het teken staat van klimaatadaptatie, is één van de vier EU-Missies die vallen onder het Horizon Europe programma voor de jaren 2021-2027. Elk van de Missies steunt een prioriteit van de Commissie.

Doel van de Missie

Het doel van deze Missie is het ondersteunen van ten minste 150 steden en regio’s in hun ontwikkeling naar klimaatbestendigheid tegen het jaar 2030. Zo worden deze regio’s ondersteund bij het voorbereiden op klimaatrisico’s en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen hiervoor. De deelnemende steden en regio’s zullen samen met hun inwoners een leidende rol spelen in de groene transitie.

Zwolle, Rotterdam, provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort behoren tot de Nederlandse steden en regio’s die zich hebben aangesloten bij de Missie. Naast de 118 steden en regio’s zullen ook 17 bedrijven, dienstencentra, onderzoeksnetwerken en lokale actiegroepen betrokken zijn bij de Missie. Zo behoort Netwerk Klimaatadaptatie werkregio Delfland tot deze aangesloten partijen.

De Missie in het kader van klimaatadaptatie draagt bij aan prioriteiten van de Commissie: de Europese Green Deal en de Klimaatadaptatiestrategie. Tussen 2021 en 2023 zal deze Missie 370 miljoen euro ontvangen uit het Horizon Europe fonds. Dit geld zal gebruikt worden voor onderzoek naar onder andere verticale landbouw, herstel van uiterwaarden en de wederopbouw na extreme weersomstandigheden.

Deelnemen aan de Missie

De Commissie en het Comité van de Regio’s moedigen andere steden en regio’s ook aan om nieuwe ondertekenaars van het handvest voor de Missie te worden. Met het tekenen van het handvest verklaart een entiteit dat het bereid is om samen te werken en afspraken te maken met andere ondertekenaars om middelen vrij te maken en activiteiten in de betreffende regio te ontwikkelen om de klimaatadaptatiedoelstellingen te bereiken. Steden en regio’s die het handvest willen ondertekenen, wordt gevraagd de volgende EU Survey in te vullen.

De volgende stappen in het proces zijn, naast het ondertekenen van het handvest en het aanbevelen van het handvest door de aangesloten partijen, de Europese Research and Innovation Days die op 28 en 29 september plaatsvinden en de lancering van het Missie Implementatie Platform in 2023. Tot 27 september 2022 staan zes specifieke calls open voor financiering uit het Horizon Europe Work Programma 2021-2022 12 Missions.

Bron

EU Mission for Adaption to Climate Change, persbericht Europese Commissie

Door

Emma Muthert en Laura Hollmann, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie 

Klimaatadaptatie, Kenniscentrum Europa decentraal

EU Mission: Adaptation to Climate Change, Europese Commissie