Nieuws

Publicatie: 16 september 2022

Door: en


De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de klimaatuitdagingen zijn de belangrijkste speerpunten waar de Europese Unie zich de komende periode op gaat focussen. Dat vertelde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen, in haar jaarlijkse toespraak aan het Europees Parlement. Tijdens de toespraak, de “Staat van de Unie”, wordt de balans opgemaakt van het afgelopen jaar en worden de prioriteiten voor het volgende jaar gepresenteerd. De Commissievoorzitter lichtte toe hoe de Commissie de meest dringende uitdagingen voor de EU zal aanpakken en deelde haar ideeën voor de toekomst van de EU.   

Een solidair Europa 

De oorlog in Oekraïne was het hoofdonderwerp tijdens de toespraak. De EU heeft de afgelopen maanden al 19 miljard euro vrijgemaakt voor Oekraïne. Commissievoorzitter Von der Leyen benadrukte dat deze solidariteit en vastberadenheid belangrijker zijn dan ooit. De EU zal Oekraïne en zijn bevolking daarom krachtig blijven steunen. Zo zal 100 miljoen euro ter beschikken worden gesteld voor de wederopbouw van Oekraïense scholen, zodat kinderen weer zo snel mogelijk een opleiding kunnen krijgen. Von der Leyen maakte verder bekend dat Oekraïners binnenkort geen roamingkosten in de EU zullen betalen. Hetzelfde geldt voor Europeanen in Oekraïne.  

Energie  

Deze vastberadenheid mondt zich ook uit in de vorm van sancties tegen Rusland, die er volgens Von der Leyen zijn om te blijven. Voor de afhankelijkheid van Rusland betaalt Europa momenteel een hoge energieprijs. De komende tijd zal de EU zo snel mogelijk verduurzamen om niet langer afhankelijk te zijn van Russisch gas. Tegelijkertijd zal de EU snel handelen om de energierekeningen van huishoudens en bedrijven te verlagen.  

Eerder deze week werd al bekend gemaakt dat fossiele energiebedrijven binnenkort een derde van hun winst moeten afstaan. Dit geld zal gebruikt worden om mensen en bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de stijgende energieprijzen te ondersteunen. Daarnaast komt er een maximumprijs van 180 euro per megawattuur voor elektriciteit. Dit is ongeveer de helft van de huidige prijs. 

Klimaat 

Op de lange termijn staat de EU tevens voor grote klimaatuitdagingen. Door de vele bosbranden afgelopen zomer werd duidelijk dat de vernielende kracht van extreme weersomstandigheden te groot is voor landen om alleen te bestrijden. Aangezien deze verschijnselen zich steeds vaker voordoen en ook heviger worden, heeft Europa meer capaciteit nodig. De EU wil daarom het aantal blusvliegtuigen het komende jaar gaan verdubbelen. 

Verder wil de EU meer investeren in hernieuwbare energie, daarom wordt er een Europese waterstofbank opgericht. Deze bank moet leningen geven aan bedrijven die willen overstappen op waterstof. De EU zal hier 3 miljard euro voor vrijmaken. De bedoeling is dat vanaf 2030 jaarlijks zo’n tien miljoen ton duurzame waterstof in de EU wordt gemaakt. 

Andere opvallende punten 

Naast de oorlog in Oekraïne, de hoge energieprijzen als gevolg van de oorlog en de klimaatdoelstellingen heeft Von der Leyen een steunpakket voor het mkb (midden- en kleinbedrijf) aangekondigd: Befit. Dit pakket moet het mogelijk maken om makkelijker zaken te doen in de EU.  

Een probleem waar bedrijven overal in de EU mee kampen is een enorm personeelstekort. Omdat bedrijven het beste weten waar zij nu en in de toekomst behoefte aan hebben zal de EU nauw samenwerken met hen om dit probleem op te lossen. Zo wordt er meer geïnvesteerd in opleidingen en bijscholing. Om werknemers van buiten de EU aan te trekken zal de EU daarnaast het erkennen van kwalificaties bevorderen en wordt 2023 uitgeroepen tot het Europese Jaar van Opleiding en Bijscholing.  

Tenslotte heeft Von der Leyen aangegeven dat de tijd rijp is voor een Europese Conventie. Dit om de solidariteit tussen de generaties in de Europese Verdragen te verankeren. De vorige Europese Conventie, de Conventie over de Toekomst van de Europese Unie, vond van 28 februari 2002 tot 10 juli 2003 plaats. Het resultaat hiervan was een ontwerp over een Europese Grondwet.  

Bron 

Staat van de Unie 2022, Europese Commissie