Nieuws

Publicatie: 20 februari 2023

Door: en


De Europese Commissie wil tegen eind 2023 een Europese gehandicaptenkaart introduceren die voor alle EU-landen geldt. Dit bevordert het vrij verkeer voor personen met een handicap.

Proefproject

De Europese Commissie werkt sinds februari 2016, in samenspraak met personen met een handicap en hun verzorgers om de Europese gehandicaptenkaart te testen. Aan dit proefproject hebben acht EU-landen deelgenomen: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

De Commissie heeft het proefproject in 2019-2020 als positief beoordeeld en in 2021 is deze beoordeling online gepubliceerd.

Strategie van personen met een handicap 2021-2030

Tijdens de Europese dag van personen met een handicap in 2020 zei commissievoorzitter Ursula Von der Leyen het volgende: “Personen met een handicap hebben het recht op goede arbeidsomstandigheden, om zelfstandig te leven, op gelijke kansen, om ten volle deel te nemen aan het leven in hun gemeenschap. Iedereen heeft het recht op een leven zonder belemmeringen. Het is onze plicht als gemeenschap om ervoor te zorgen dat zij ten volle en op voet van gelijkheid met anderen kunnen participeren in de samenleving.”

De Commissie heeft in maart 2021, de strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030 goedgekeurd. Door middel van deze strategie wil zij het leven van personen met een handicap in Europa en wereldwijd verbeteren. Deze komt voort uit de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020.

Obstakels

Ondanks de vooruitgang in de afgelopen tien jaar, zijn er nog steeds veel obstakels voor personen met een handicap. Deze kunnen hen ontmoedigen of ervan weerhouden in een ander land te gaan wonen. Dit is met name omdat de gehandicaptenstatus tussen lidstaten onderling niet overal wordt erkend.

De Europese gehandicaptenkaart

De vernieuwde strategie van 2021-2030 bevat, naast de gehandicaptenkaart, een reeks aan maatregelen en belangrijke initiatieven op diverse domeinen met verschillende prioriteiten.

Dankzij de gehandicaptenkaart moet de in één EU-land erkende status van personen met een handicap ook in andere EU-landen worden erkend. Hierdoor zal de kaart het vrij verkeer van personen met een handicap gemakkelijker maken.

Zo krijgen personen met een handicap steun wanneer ze naar een ander land in de EU willen reizen of verhuizen. Verder brengt het voordelen met zich mee op het gebied van cultuur, vrije tijd, sport en vervoer.

Openbare raadpleging

De Commissie heeft van 10 februari 2023 tot 5 mei 2023 een openbare raadpleging georganiseerd om standpunten te verzamelen.

Op basis van de goede ervaring van het proefproject, zal de Commissie tegen eind 2023 een Europese gehandicaptenkaart introduceren die voor alle EU-landen zal gelden.

Bronnen

Europese gehandicaptenkaart, Europese Commissie

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, Europese gehandicaptenkaart, Europese Commissie

Europese strategie inzake handicaps 2010-2020, Europese Commissie

Strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030, Europese Commissie