Nieuws

Publicatie: 12 juni 2023

Door: en


De Europese Commissie heeft op 1 juni 2023 een consultatie gestart over de voorgestelde gedelegeerde verordening met de aanvullende lijst van essentiële diensten die door kritieke entiteiten worden verleend. Deze zal als aanvulling gelden op de bijlage van de richtlijn inzake de veerkracht van kritieke entiteiten (CER-richtlijn). Er kan tot 29 juni 2023 op de consultatie worden gereageerd.

De CER-richtlijn is op 27 december 2022 in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd. In januari 2023 is de implementatietermijn van 21 maanden gestart. Lidstaten moeten dus binnen die tijd de richtlijn opnemen in de nationale wetgeving.

CER richtlijn

Onder kritieke entiteiten wordt een publieke of particuliere entiteit verstaan die essentiële diensten uitvoert, zoals drinkwatervoorziening. De CER-richtlijn heeft als doel om deze kritieke entiteiten, die van cruciaal belang zijn voor vitale maatschappelijke functies en economische activiteiten, te beschermen en hun weerbaarheid te vergroten. De risico’s die de levering van deze essentiële diensten kunnen verstoren moeten volgens de richtlijn in kaart worden gebracht. Ook moeten deze entiteiten passende maatregelen nemen om hun weerbaarheid te waarborgen. Onder het toepassingsgebied vallen onder andere de sectoren energie, drinkwater en gezondheid. Daarnaast gelden er regels voor overheidsinstanties.

Opeenvolgend aan artikel 5 en de evaluatie voorwaarden uit artikel 23 van de richtlijn heeft de Commissie als doel om een gedelegeerde verordening aan te nemen voor 17 november 2023. Deze verordening moet de richtlijn ondersteunen door verdere invulling te geven aan de lijst van essentiële diensten in de (sub)sectoren. Het is de bedoeling dat deze lijst gebruikt gaat worden door bevoegde autoriteiten van lidstaten met als doel het uitvoeren van risico analyses. Het identificeren van kritieke entiteiten overeenkomstig de richtlijn wordt op deze manier verbeterd.

Lidstaten kunnen deze lijst aanvullen met bijkomende essentiële diensten op nationaal niveau, met name door rekening te houden met specifieke nationale kenmerken bij de verlening van essentiële diensten.

Decentrale relevantie

Onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen entiteiten uit diverse sectoren, zoals energie, vervoer, gezondheid, drinkwater, afvalwater en ruimtevaart. Sommige bepalingen van de richtlijn zullen ook gelden voor decentrale overheden. Denk hierbij aan zaken rondom de digitale infrastructuur, drinkwater sectoren en publieke administratie sectoren.

Bron

CER-richtlijn – lijst van essentiële diensten die door kritieke entiteiten worden verleend, Europese Commissie

Meer informatie

Cybersecurity, Kenniscentrum Europa Decentraal

Richtlijn inzake de veerkracht van kritieke entiteiten, Kenniscentrum Europa Decentraal