Nieuws

Publicatie: 23 oktober 2023

Door: en


De Europese Commissie vraagt om feedback over de Europees Sociaal Fonds (ESF), waaronder het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI). Het doel van de raadpleging is om relevante veranderingen op te nemen in het hernieuwde ESF+ programma. Feedback kan tot 9 januari 2024 online worden ingediend.

Achtergrond

ESF ondersteunde projecten in het kader van werkgelegenheid gedurende de programmaperiode van 2014-2020. Hieronder valt ook de YEI, die jonge werknemers steunt in landen en regio’s waar jeugdwerkloosheid boven de 25% ligt. De doelstelling van het ESF is om gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt te waarborgen. Dit bevorderde de ESF door te investeren in projecten voor de uitbreiding van vaardigheden die Europese werknemers op de arbeidsmarkt nodig hebben.

Het ESF is sinds 2021 opgenomen in het bredere ESF+ programma. ESF+ staat in voor de verbetering van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Om de effectiviteit van ESF+ te verbeteren, vraagt de Europese Commissie om feedback over ESF en YEI. Relevante lessen die bij de uitvoering van het ESF en YEI zijn geleerd kunnen worden ingezet bij het hernieuwde ESF+ programma.

Feedback

Vooral betrokkenen bij het ESF en het YEI, maar ook lidstaten en anderen mogen tot 9 januari 2024  feedback indienen. De Europese Commissie wil weten, hoe effectief het ESF was en wat de resultaten waren. Zo nodig, kan de Europese Commissie de uitvoering van het ESF+ tijdens de programmaperiode 2021-2027 aanpassen. De feedback vindt plaats in vorm van een vragenlijst, die online kan worden ingevuld. Meer informatie kunt u op deze website vinden.

Bron

Europees Sociaal Fonds en Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, Europese Commissie

Meer informatie

EU-Fondsenwijzer ESF+