Nieuws

Publicatie: 20 april 2023

Door: en


Op 5 april 2023 is er een raadpleging gestart door de Europese Commissie omtrent het ontwikkelen van een visie voor opkomende virtuele werelden. Virtuele werelden bieden kansen voor burgers en bedrijven en kunnen onder meer worden gebruikt voor kunst, gezondheidszorg en onderwijs.

In het werkprogramma 2023 werd al aangegeven dat er instrumenten voorgesteld zouden worden voor het ontwikkelen van virtuele werelden. Deze instrumenten moeten open, interoperabel en mensgericht zijn. Een visie op de toekomstige ontwikkelingen is nodig om ervoor te zorgen dat alle burgers en bedrijven toegang houden tot dit onderdeel van de interne markt. Belanghebbenden kunnen reageren op de raadpleging tot 3 mei 2023.

Virtuele werelden

Virtuele werelden, ook wel de metaverses genoemd, worden steeds geavanceerder. Maar wat zijn het? De virtuele wereld is een onderling verbonden digitale wereld met de focus op het sociale. Hypothetisch gezien moeten burgers erin kunnen werken, vrienden kunnen ontmoeten, studeren, of concerten bezoeken. Het biedt dus enorm veel kansen voor de maatschappij. De EU telt een aantal belangrijke factoren op het gebied van virtuele werelden. Denk hierbij aan industriële digitale tweelingen, het in kaart brengen van locatiegegevens, fotonica, connectiviteit, online betalingen. Voor meer informatie over digitale tweelingen kunt u dit artikel in FOCUS op Europa: Special Digitalisering raadplegen.

Tegen 2030 zullen veel mensen dagelijks gebruik maken van virtuele werelden. Met de consultatie wil de Commissie voorkomen dat de aankomende digitale transitie met betrekking tot virtuele werelden zich ongecoördineerd en ongereguleerd ontwikkelt. Zo kan de privacy en veiligheid van burgers namelijk in het gedrang komen.

Decentrale relevantie

Ook voor decentrale overheden is deze raadpleging relevant, aangezien de virtuele wereld voor hen in de toekomst een rol zal spelen. De technologie en connectiviteit van de virtuele werelden verandert de manier waar er wordt omgegaan met de digitale ruimte. Dit houdt ook in dat de manier waarop men contact heeft met elkaar verandert. Daarnaast heeft het invloed op de digitale economie. Omdat het concept van de virtuele wereld nu nog wat abstract is, is het nodig dat decentrale overheden op een rij zetten wat de impact van zo’n online leefomgeving zal zijn, bijvoorbeeld ten opzichte van de relatie tot de fysieke wereld.

De ontwikkeling van zo’n verbonden virtuele wereld staat momenteel nog in de kinderschoenen. Het biedt kansen en uitdagingen. Des te meer reden om vanaf een vroeg stadium de ontwikkeling in goede banen te leiden. Daarom wil de EU nu al beginnen met het vaststellen van een visie en de daar bijkomende normen, het bouwen van infrastructuur en het aanpakken van juridische, economische, maatschappelijke en ethische aspecten.

Via deze link kunnen belanghebbenden de consultatie vinden. De deadline om te reageren op de raadpleging is op 3 mei 2023.

Bron

Virtuele Werelden – een visie voor openheid, veiligheid en respect, Europese Commissie

Europese Werkprogramma 2023, Europese Commissie

Meer informatie

Digitale Overheid, Kenniscentrum Europa Decentraal

Connectiviteit, Kenniscentrum Europa Decentraal

Digital Twin ‘Samen aan de knoppen draaien’, FOCUS op Europa: Special Digitalisering