×

Nieuws

Nieuws - 29 april 2024

ESF+ call ter waarde van €23 miljoen geopend

De Europese Commissie heeft een call van €23 miljoen geopend voor projecten die langdurige werkelozen de arbeidsmarkt ophelpen. Hiermee wil de Commissie lidstaten helpen met het aanpakken van langdurige werkloosheid, onder meer door mensen te helpen bij het verminderen van hun afstand tot de arbeidsmarkt.

Nieuws - 22 april 2024

Raadpleging CERV

De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend voor het programma “Burgers, gelijkheid, rechten en waarden”, ook wel CERV genoemd. De Commissie wil nu graag input verzamelen van alle belanghebbenden zodat de CERV en de voorlopers op dit programma geëvalueerd en verbeterd kunnen worden.

Nieuws - 22 april 2024

Nieuwe richtlijn energieprestaties gebouwen aangenomen

De nieuwe versie van de Richtlijn Energieprestaties Gebouwen komt eraan. De opvolger van Richtlijn 2010/31 zal naar verwachting op zijn vroegst dit najaar in Nederland geïmplementeerd worden. Met het verloop der jaren zullen er meer renovaties van gebouwen moeten plaatsvinden.

Nieuws - 22 april 2024

Nederlands initiatief wint Nieuw Europees Bauhaus prijs 2024

De Nieuw Europees Bauhaus-prijzen zijn voor de vierde keer uitgereikt aan projecten die esthetiek, duurzaamheid en inclusie met elkaar verbinden. Het Nederlandse initiatief Set Community Gardens uit Ijburg in Amsterdam won de prijs voor versterking van een gevoel van verbondenheid. Het project verbindt mensen van alle leeftijden en achtergronden door middel van een buurthuis en een gemeenschappelijke tuin.

Nieuws - 22 april 2024

Europees Parlement scherpt de bodemmonitoringsrichtlijn aan

Om ervoor te zorgen dat de Europese bodemgezondheid in 2050 weer voldoet aan de noodzakelijke normen, is de bodemmonitoringsrichtlijn voorgesteld. Lidstaten worden door de Richtlijn verplicht om de bodemgezondheid van hun grondgebied in de gaten te houden. Een nieuwe toevoeging aan de Richtlijn is het classificatiesysteem voor bodemgezondheid, aangedragen door leden van het Europees Parlement.

Nieuws - 22 april 2024

Wet Interoperabel Europa is in werking getreden

Met de inwerkingtreding van de Verordening Interoperabel Europa zullen burgers en bedrijven laagdrempeliger en sneller geholpen kunnen worden, ongeacht het EU-land waarin ze zich bevinden.

Nieuws - 15 april 2024

Raad keurt rechtskader eIDAS 2.0 goed

Elektronische identificatie is één van de meest nuttige digitale middelen voor het verlenen van overheidsdiensten. Met de Europese digitale identiteit (eID) kunnen Europese burgers door de gehele Unie zichzelf online […]

Nieuws - 15 april 2024

Europese Commissie publiceert het State Aid Scoreboard 2023

Editie 2023 van het Scoreboard Staatssteun laat zien dat lidstaten, ondanks een sterke afname van de totale staatssteunuitgaven in 2022 vergeleken met de uitgaven in 2021, bedrijven die hinder ondervonden […]

Nieuws - 8 april 2024

EuropaPact Fryslân brengt Friesland inzicht in Europese kansen

Friesland verder brengen door beter gebruik te maken van Europese mogelijkheden. EuropaPact Fryslân verenigt Friese overheden en kennisinstellingen om dat doel te bereiken. KED sprak met Anne Henk Bloemhoff, programmasecretaris bij het EuropaPact, over de aanpak.

Nieuws - 8 april 2024

European Capital of Innovation Awards 2024

De Europese Commissie heeft de inschrijving voor tiende editie van de ‘European Capital of Innovation Awards’ (iCapital) geopend. De wedstrijd is een initiatief om de innovatiekracht van steden te stimuleren. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan Europese steden die innovatie in hun gemeenschap het beste bevorderen.