Nieuws

Publicatie: 6 februari 2023

Door:


Na meer dan 14 jaar neemt directeur-bestuurder Fenna Pols afscheid van Kenniscentrum Europa Decentraal. Zij gaat bij de gemeente Súdwest-Fryslân aan de slag als directeur Sociaal Domein.

Prettige samenwerking

Fenna Pols: “De afgelopen 14 jaar heb ik altijd met heel veel plezier voor KED gewerkt. Dit geldt ook voor de samenwerking met de koepels VNG, IPO en UvW en de rest van het brede netwerk van het kenniscentrum. Zo kijk ik met trots naar de verschillende hoogtepunten. Om maar een paar te noemen: het vertegenwoordigen van KED tijdens het Pact van Amsterdam bij het Nederlands Voorzitterschap van de EU op de top in Amsterdam in 2016, het lanceren van de Brexit impact scan en de viering van het 20 jarig bestaan afgelopen jaar.”

Ontwikkelingen

KED heeft zich onder leiding van Pols de afgelopen 20 jaar als een onafhankelijk kenniscentrum bewezen. Op dit moment vindt er een verschuiving plaats van het accent op vragen beantwoorden over hoofddossiers zoals Europees aanbesteden, mededinging en staatssteun naar complexere vraagstukken en een thematische invalshoek (digitalisering en energietransitie/ fit for 55). En daarbij ook van structurele naar incidentele (project-) financiering.

Ik kijk met veel plezier op de afgelopen jaren terug en zal met belangstelling KED – nu vanuit de gemeentelijke praktijk – blijven volgen.

Daarnaast wordt verwacht dat er snel wordt ingespeeld op de actualiteit en politieke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van gemeenten bij het opzeggen van Russische (gas) contracten naar aanleiding van de sancties van de Europese Commissie.

Pols: “Het kenniscentrum staat goed bekend en speelt adequaat, snel en met veel inzet op deze ontwikkelingen in. Kortom, ik verlaat een organisatie met een ijzersterke naam en faam.”

Heitelân

Pols treedt 11 april in dienst van de gemeente Súdwest-Fryslân, qua oppervlakte de grootste gemeente van de provincie. De geboren Dokkumse kijkt ernaar uit om in haar heitelân aan de slag te gaan. Pols: “Ik kijk met veel plezier op de afgelopen jaren terug en zal met belangstelling KED – nu vanuit de gemeentelijke praktijk – blijven volgen. Ik dank iedereen voor de fijne samenwerking en wens KED alle goeds voor de toekomst.”