Nieuws

Publicatie: 28 februari 2022

Door:


Heeft u een idee voor een grensoverschrijdend project of wellicht interesse in internationale samenwerking? De eerste oproepen in het kader van het programma voor Europese Territoriale Samenwerking (Interreg) zijn inmiddels gelanceerd en staan open voor het indienen van projecten.

Interreg 2021-2027

Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking (Interreg) is een belangrijk financieringsinstrument van de Europese Unie om samenwerking over de grenzen heen te ondersteunen door middel van projecten. Als onderdeel van het Europees Cohesiebeleid ontvangt het financiering uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De projecten binnen Interreg richten zich op het vinden van oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, milieu, onderzoek, onderwijs, vervoer en duurzame energie.

De nieuwe werkprogramma’s van Interreg voor de periode 2021-2027 liggen momenteel bij de Europese Commissie ter goedkeuring. Projecten dienen in ieder geval aan te sluiten bij één van de volgende vijf prioriteiten:

  • Een concurrerender en slimmer Europa;
  • Een groen, koolstofvrij en veerkrachtig Europa;
  • Een meer verbonden Europa;
  • Een socialer en inclusiever Europa;
  • Een Europa dichtbij de burger

Nieuw in het zesde Interreg programma zijn de specifieke doelstellingen gericht op het verbeteren van grensoverschrijdend bestuur en meer aandacht voor migratiebeheer en werkgelegenheid. De samenwerking binnen Interreg is daarnaast onderverdeeld in vier eigen programma’s: grensoverschrijdende samenwerking, transnationale samenwerking, interregionale samenwerking en een programma voor perifere gebieden.

Hieronder volgt een overzicht van de voor Nederland relevante Interreg programma’s en de bijbehorende oproepen. De programma’s zullen op volgorde (van grensoverschrijdend tot interregionaal) worden behandeld.

Interreg Deutschland – Nederland

Het Interreg programma Deutschland-Nederland is een grensoverschrijdend programma, dat zich richt op de samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied. De deelnemende partijen binnen Nederland zijn de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. In Duitsland zijn grote delen van de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen betrokken.

Projecten binnen dit programma richten zich voornamelijk op het bereiken van een groener en innovatiever grensgebied, minder juridische obstakels bij grensoverschrijdende diensten en meer samenwerking tussen de overheden en het maatschappelijk middenveld.

In tegenstelling tot de andere Interreg programma’s, werkt Deutschland-Nederland met doorlopende oproepen. Op 20 april 2022 vindt er een digitale livestream plaats voor de start van het nieuwe programma 2021-2027. Meer informatie over de komende deadlines vindt u hier.

Interreg Vlaanderen – Nederland

De eerste oproep voor projecten binnen het Interreg programma voor Vlaanderen en Nederland is onlangs gelanceerd. Het programma ziet toe op de versterking van de Vlaams-Nederlandse grensgebieden. Het Nederlandse gedeelte beslaat grote delen van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. In Vlaanderen omvat het de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. De thema’s waarbinnen een project geformuleerd dient te worden hebben betrekking op een slimmer, groener, socialer en meer verbonden regio. Dit omvat onder andere projecten op het gebied van klimaat en milieu, innovatie, inclusieve arbeidsmarkt en projecten ter verbetering van de samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen aan beide kanten van de grens.

De huidige oproep heeft in totaal 69 miljoen euro ter beschikking en geldt voor elk thema binnen Interreg Vlaanderen-Nederland. Projecten kunnen worden ingediend tot en met 31 maart 2022 om 18:00. Meer informatie vindt u op de website van het programma.

Interreg Euregio Maas-Rijn

Het Interreg programma voor de Euregio Maas-Rijn (EMR) is een transnationale samenwerking. De EMR wordt gevormd door vijf regio’s, waaronder de Nederlandse provincie Limburg, de Belgische provincies Limburg en Luik, de Duitstalige gemeenschap in België en de Duitse regio Aken. Binnen het nieuwe programma staan er een aantal maatschappelijke uitdagingen centraal, zoals de industriële transitie, een groenere samenleving, gezondere burgers, hogere kwaliteit van toerisme en leven en werken zonder grenzen.

De huidige oproep heeft betrekking op het elektronisch Monitoring Systeem (eMS). Het richt zicht op grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van waterbeheer. In totaal is er 6,9 miljoen euro voor de oproep vrijgemaakt. Het indienen van een projectvoorstel kan tot en met 15 maart 2022 12:00. Meer informatie over de oproep vindt u hier.

Interreg Noord West Europa

Interreg Noord West Europa (NWE) is een transnationaal programma, gericht op samenwerking om van Noordwest-Europa een belangrijke economische speler te maken en een aantrekkelijke plaats om te werken en te wonen, met een hoog niveau van innovatie, duurzaamheid en cohesie. De deelnemende landen zijn Nederland, België, Luxemburg, Ierland, Zwitserland en een deel van Duitsland en Frankrijk. De focus van de projecten dient vooral op het gebied van klimaatbestendigheid, de energietransitie, de circulaire economie, innovatiecapaciteit en de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en gezondheidszorg gericht te zijn.

De eerstvolgende oproep gaat open op 22 maart 2022 en loopt tot 15 juni 2022. Het indienen van projecten kan op elk thema binnen het Noord West Europa programma. Op 31 maart verzorgen het secretariaat van het NWE-programma en de lidstaten een online informatiebijeenkomst. Meer informatie vindt u op de website.

Interreg Noordzee regio

Het Interreg programma voor de Noordzee regio is eveneens een transnationaal programma en voorziet in een samenwerkingsverband tussen landen aan de Noordzeekust. De betrokken landen zijn Denemarken en Nederland, net als delen van België, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en Zweden. Naast de standaard thema’s, zoals vastgelegd in de EFRO-verordening, richt het zich specifiek op digitalisering, de verbinding tussen landelijke en stedelijke gebieden, evenals uitdagingen in het Noordzee-bekken.

De eerste oproep is reeds geopend en loopt tot 7 maart 2022 of 22 april 2022, afhankelijk van het soort project. Meer informatie over de desbetreffende oproepen vindt u via de website.

Interreg Europe

Interreg Europe is een programma voor interregionale samenwerking en beslaat het hele gebied van de Unie inclusief Noorwegen en Zwitserland. Het beoogt regionale en lokale overheden in heel Europa te helpen om beter beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Een beter, op samenwerking gebaseerd bestuur is het centrale thema binnen het programma. Daarnaast zijn er drie thema’s van toepassing, waarbij het draait om een concurrerender en slimmer Europa, een groener en veerkrachtiger Europa en een socialer en inclusiever Europa.

De eerste oproep zal vanaf 5 april 2022 open gaan en sluit op 31 mei 2022. Op 5 april is er tevens een online informatiebijeenkomst over de details van de nieuwe oproep. Meer informatie over het algemene programma van Interreg Europe vindt u op de website.

Bron:

Interreg VI 2021-2027, Interreg Deutschland-Nederland

Nieuwe kansen voor samenwerking in de Lage Landen, Interreg Vlaanderen-Nederland

Het elektronisch Monitoring Systeem (eMS) staat nu voor projectoproep 9 open, Interreg Euregio Maas-Rijn

NWE-programma 2021-2027 – Maak je klaar voor oproep 1!, Interreg Noord West Europa

Four weeks to go for first deadline in Call 1, Interreg Noordzee regio

Programma 2021-2027, Interreg Europe

Meer informatie

EU-Fondsenwijzer, Kenniscentrum Europa decentraal